Proračun

Polugodišnji izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu – Općina Ražanac

1. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2022. godinu – Općina Ražanac

2. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.

4. Zaključak o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje 01.01.2022 – 31.12.2022

4.1. Prilog zaključku – Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plan Dječjeg vrtića Ražanac za 2022.

5. Zaključak o izvršenju financijskog plana Knjižnice Jurja Barakovića za razdoblje 01.01.2022 – 31.12.2022

6. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2023

7. I. zmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

8. I. izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

9. I. izmjene i dopune programa javnih potreba na području socijalne skrbi za 2023. godinuProcedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja putnih naloga

Procedura naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Ražanac

Procedura zaprimanja računa i njihove provjere Ražanac

Usvojena Odluka o izvršavanju proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu – odluka

Usvojena Odluka o Planu proračuna za 2023. s projekcijama za 2024 .i 2025

Obrazloženje proračuna za 2023. godinu

Vodič za građane 2023. godinu Općina Ražanac

2. Račun prihoda i rashoda – prihodi poslovanja

3. Račun prihoda i rashoda – rashodi poslovanja

4. Račun prihoda i rashoda – rashodi – funkcijska klasifikacija

5. Račun financiranja

6. Rezultat poslovanja

7. Rashodi posebni dio

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Ražanac za 2023. godinu

Plan-proračuna-za-2022.-s-projekcijama-za-2023.-i-2024.-RASHODI-POSEBNI-DIO

Plan-proračuna-za-2022.-s-projekcijama-za-2023.-i-2024.-RAČUN-RASHODA

Plan-proračuna-za-2022.-s-projekcijama-za-2023.-i-2024.-RAČUN-PRIHODA

Prijedlog-Plana-proračuna-za-2022.-s-projekcijama-za-2023.-i-2024.-RASHODI-POSEBNI-DIO

Prijedlog-Plana-proračuna-za-2022.-s-projekcijama-za-2023.-i-2024.-RAČUN-RASHODA

Prijedlog-Plana-proračuna-za-2022.-s-projekcijama-za-2023.-i-2024.-RAČUN-PRIHODA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2022. godinu

Proračunski vodič za građane 2022

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2021.godinu

Odluka o Planu proračuna za 2022. s projekcijama za 2023.i 2024. godinu

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC ZA 2022.GODINU

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022 (prvi dio)

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022 (drugi dio)_rashodi opći dio, prihodi, rashodi posebni dio, obrazloženje

Program_održ.obj.i uređ.kom.infrast._Općine Ražanac za 2022. godinu

Program_izgradnje_obj.i uređ.kom.infr._za 2022. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Ražanac za 2022. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Ražanac za 2022. godinu

Program javnih potreba na području socijalne skrbi Općine Ražanac za 2022. godinu

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC ZA 2022.

II. Izmjene i dopune Programa_održavanja obj. i uređ.kom.infrast._Općine Ražanac za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Programa_izgradnje_obj.i uređ.kom.infr._za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području socijalne skrbi Općine Ražanac za 2022. godinu