Službeno glasilo

Službeno glasilo

13

IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU Službeni-glasnik_07_2023

58

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2022.g. Službeni-glasnik_06_2023

62

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika upravnih tijela Općine Ražanac IZMJENA I DOPUNE PLANA PRIJMA U UPRAVNA TIJELA OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU Odluka...

123

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2022.godine do 31.12.2022.godine Izvješće komunalnih...

132

Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2023. godinu Službeni-glasnik_03_2023

146

Plan prijma u upravna tijela Općine Ražanac za 2023.godinu Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2023. godinu Službeni-glasnik_02_2023  

203

Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijela Općine Ražanac   Službeni-glasnik-_01_2023

218

Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika...

198

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu III. Izmjena i dopuna Programa izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture ...

167

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih odjela  i drugih tijela Općine Ražanac za 2023. godinu   Službeni-glasnik-_19_2022

Novosti

13
IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU Službeni-glasnik_07_2023

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i...

                   ...

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac...

OBAVIJEST o suzbijanju štetnih glodavaca   Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za...
Skip to content