Službeno glasilo

Službeno glasilo

12

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2020. godinu sluzbeni-glasnik-_01_2020

45

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2020. godini Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka...

66

Plan proračuna Općine Ražanac za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturu za 2020. godinu Program održavanja...

65

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac Odluka o dodjeli studentskih potpora 2019/2020 sluzbeni-glasnik-_15_2019

75

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Ražanac sluzbeni-glasnik-_14_2019

68

Odluka o izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2019. godinu Zaključak o izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2019. godinu Zaključak...

180

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine Zaključak...

111

Odluka o imenovanju predsjednika upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac sluzbeni-glasnik-11_2019

148

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac sluzbeni-glasnik-_10_2019

239

  IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac za 2019. sluzbeno-glasilo-_09_2019

Novosti

12
Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2020. godinu sluzbeni-glasnik-_01_2020

komunalna-infrastruktura-groblja komunalna-infrastruktura-javna-parkiralista komunalna-infrastruktura-javne-prometne-povrsine komunalna-infrastruktura-javne-zelene-povrsine komunalna-infrastruktura-nerazvrstane-ceste

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke...

  REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE RAŽANAC RAŽANAC, 13. prosinca 2019.   Na osnovi...

        PREDMET: Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog...

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i...