Službeno glasilo

Službeno glasilo

26

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1.-8. razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac za školsku godinu 2021/2021.godine Odluka o provedbi...

83

  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Ražancu (Podvršje) Službeni glasnik 09_2021

110

Izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2021. godinu s projekcijama Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ...

156

Odluka o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Ražanac Službeni glasnik _07_2021

149

Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste –...

141

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje Službeni...

333

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad...

282

Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Ražanac Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o grobljima na području...

285

 Plan javne nabave za 2021. godinu Službeni glasnik _02_2021

326

  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2021. godinu Službeni glasnik _01_2021

Novosti

9
Poštovani, dana 11.10. 2021.g. od 16-18 sati u Ambulanti u Ražancu organizira se darivanje krvi, stoga pozivamo sve potencijalne darivatelje da se odazovu na...

OBAVIJEST   POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA...

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora...

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike...

Proračun  
Skip to content