Službeno glasilo

Službeno glasilo

43

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih...

39

Odluka o dodjeli studentskih potpora sluzbeno-glasnik-_17_2020

78

Odluka o imenovanju predsjednika/ce Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac   sluzbeno-glasilo-_16_2020

75

Odluka o imenovanju članova upravnog cijeća Dječjeg vrtića „Ražanac“ sluzbeni-glasnik-_15_2020

91

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Polugodišnje izvješće o izvršenje Proračuna Općine Ražanac od 01.01.2020 do...

177

Statut Turističke zajednice Općine Ražanac   sluzbeni-glasnik-13_2020

219

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2020. godinu sluzbeni-glasnik-12_2020

204

Odluka o izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2020. godinu Zaključak o izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2020. godinu Zaključak...

231

Izvješće o radu općinskog načelnika ta razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2019. godine Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2019. godinu Zaključak o...

217

Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine na području Općine Ražanac Odluka o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima...

Novosti

31
Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta...

Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u...

   Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline,...

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u...

Odluka o dodjeli studentskih potpora sluzbeno-glasnik-_17_2020

Temeljem članka 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, načinu...
Skip to content