Službeno glasilo

Službeno glasilo

13

Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora  KOMUNALNOG DRUŠTVA ''KOMUNALAC RAŽANAC'', d.o.o. Službeni-glasnik-_01_2022

54

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana proračuna za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023.godinu Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i...

93

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu...

121

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu Zaključak o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Ražanac za...

154

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1.-8. razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac za školsku godinu 2021/2021.godine Odluka o provedbi...

171

  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Ražancu (Podvršje) Službeni glasnik 09_2021

179

Izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2021. godinu s projekcijama Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ...

228

Odluka o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Ražanac Službeni glasnik _07_2021

253

Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste –...

197

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje Službeni...

Novosti

3
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu : ZJN 2016) i  članka 42. Statuta Općine...

Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora  KOMUNALNOG...

Godišnje-izvješće-o-provedenim-savjetovanjima-u-2021.godini-Općina-Ražanac

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i...
Skip to content