Službeno glasilo

Službeno glasilo

47

Izvješće  Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.godine Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu Zaključak o izvršenju Financijskog plana...

90

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o naknadnom upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku 2023./2024. godinu Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata...

143

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu Izvješće o...

122

IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU Službeni-glasnik_07_2023

137

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2022.g. Službeni-glasnik_06_2023

147

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika upravnih tijela Općine Ražanac IZMJENA I DOPUNE PLANA PRIJMA U UPRAVNA TIJELA OPĆINE RAŽANAC ZA 2023. GODINU Odluka...

212

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2022.godine do 31.12.2022.godine Izvješće komunalnih...

187

Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2023. godinu Službeni-glasnik_03_2023

272

Plan prijma u upravna tijela Općine Ražanac za 2023.godinu Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2023. godinu Službeni-glasnik_02_2023  

321

Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijela Općine Ražanac   Službeni-glasnik-_01_2023

Novosti

21
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22, dalje u tekstu : ZJN 2016) i  članka 42. Statuta...

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora...

OBAVIJEST   POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA...

Općina Ražanac-zimski raspored 2023-24

Izvješće  Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do...

KOMUNALAC RAŽANAC d.o.o. UPRAVA GROBLJA Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac OIB: 51177800140         P...
Skip to content