Službeno glasilo

Službeno glasilo

6

Odluka o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Ražanac Službeni glasnik _07_2021

6

Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste –...

12

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac Službeni glasnik _05_2021

227

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad...

215

Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Ražanac Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o grobljima na području...

232

 Plan javne nabave za 2021. godinu Službeni glasnik _02_2021

268

  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2021. godinu Službeni glasnik _01_2021

210

Proračun Općine Ražanac za 2021.godinu s projekcijama za 2022.godinu i 2023.godinu Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. Program održavanja objekata...

211

  Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2020.godinu Zaključak o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2020.godinu Zaključak...

411

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih...

Novosti

4
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava...

Odluka o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika...

Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja ...

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića...

OBAVIJEST   O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC               Poštovani, Obavještavamo...

  https://studentskiservis.unizd.hr/obavijesti/view/artmid/18190/articleid/41562/op%c4%86ina-ra%c5%bdanac
Skip to content