Službeno glasilo

Službeno glasilo

18

Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijela Općine Ražanac   Službeni-glasnik-_01_2023

61

Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika...

44

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu III. Izmjena i dopuna Programa izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture ...

69

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih odjela  i drugih tijela Općine Ražanac za 2023. godinu   Službeni-glasnik-_19_2022

103

Statutarna Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Ražanac Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Ražanac Odluka o koeficijentima za obračun...

149

Odluka o općinskim porezima Općine Ražanac Odluka o isplati jednokratne potpore studentima Odluka o dodjeli studentskih potpora Službeni-glasnik-_17_2022

151

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2022. godine Odluka o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju Odluka o izmjeni i dopune...

139

  Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu Izmjena i dopuna Programa...

239

  Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Ražanac   Zaključak utvrđivanju konačnog Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ražanac   Službeni-glasnik-_14_2022

234

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Sanacija i uređenje parka u Ražancu“ Službeni-glasnik-_13_2022  

Novosti

Poštovani, obavještavamo podnositelje prijave koji su prethodno telefonski obavješteni da...

Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijela Općine...

Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava...
Skip to content