Službeno glasilo

Službeno glasilo

31

Odluka o Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Ražanac Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora ...

39

 NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Službeni-glasnik-_04 2024 (1) Ponudbeni-obrazac-2024-a (1) Izjava vlasništvoIzjava-1 Izjava-2 Izjava-3

101

Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim...

161

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Ražanac Odluka o novčanoj pomoći za Roka Borzina Službeni-glasnik-_02...

110

I. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu u Upravnim tijelima Općine Ražanac Službeni-glasnik-_01 2024

153

  Izmjene i dopuna Proračuna za 2023.godinu i projekcije za 2024. godinu i 2025. godinu izmjene i dopune  Programa izgradnje  objekata i uređaja...

254

Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Knjižnice Jurja Barkovića Ražanaca Službeni-glasnik-_13 2023

256

 Odluka o izradi  izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ražanac Odluka  o izmjeni Odluke...

246

Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća Provedbenog programa Općine Ražanac za godinu 2022. godinu   Službeni-glasnik-_11 2023 Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o...

242

Izvješće  Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.godine Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu Zaključak o izvršenju Financijskog plana...

Novosti

18
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o...

Odluka o Procjeni rizika od velikih nesreća za...

Natječaj za dozvole na pomorskom dobru Ponudbeni-obrazac-2024-a (1) Izjava vlasništvo Izjava-1 Izjava-2 Izjava-3

 NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Službeni-glasnik-_04 2024...
Skip to content