Novosti

Novosti

3

  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2021. godinu Službeni glasnik _01_2021

27

    Sukladno članku 20. stavak 4. i članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11,...

31

Pregled privitka Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražanacu UPU Porat.pdf Izvješće o javnoj...

72

  Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18,...

34

Proračun Općine Ražanac za 2021.godinu s projekcijama za 2022.godinu i 2023.godinu Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. Program održavanja objekata...

63

  Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2020.godinu Zaključak o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2020.godinu Zaključak...

111

Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac (Ponovljeni) Poštovani, Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine...

113

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

Više o Općini Ražanac

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...

Ranohrvatsko selo Ražanac do turskih je provala bilo smiješteno...

Opis grba: na plavoj podlozi u središnjem dijelu se...
Skip to content