Novosti

Novosti

38

Poštovani, obavještavamo podnositelje prijave koji su prethodno telefonski obavješteni da su zadovoljili administrativne uvjete Oglasa za prijam u službu na određeno radno vrijeme na radno...

19

Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijela Općine Ražanac   Službeni-glasnik-_01_2023

78

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine ' broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i...

56

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18, 03/21, 18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s...

62

Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika...

59

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16), KLASA:...

45

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu III. Izmjena i dopuna Programa izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture ...

70

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih odjela  i drugih tijela Općine Ražanac za 2023. godinu   Službeni-glasnik-_19_2022

110

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

Više o Općini Ražanac

KRATKOROČNI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA Općine Ražanac 1.Prilog 1 TERMINSKI AKCIJSKI...

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj...

  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija...

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...
Skip to content