Novosti

Novosti

2

Temeljem članka 42. Statuta Općine Ražanac ( '' Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:04/18) i točke V. podtočke 5. I točke IX. Kodeksa savjetovanja sa...

0

Odluka o imenovanju koordinatora/koordinatorice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Ražanac sluzbeno-glasilo-_09_2018

8

Poštovani, obavještavamo Vas da će Društvo Čistoća d.o.o.od 18. lipnja do 15. rujna 2018. posude (kante) prazniti dva puta tjedno (srijeda i subota) opcina-razanac

12

plan-javne-nabave-za-2018

38

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za razdoblje od 2018. do 2023. godine sluzbeno-glasilo-_07_2018

42

       Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 , 61/11, 04/18), te na...

60

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18),...

53

 Izmjena i dopuna plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac za 2018. sluzbeno-glasilo-_06_2018

66

Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( '' Narodne novine'' broj: 158/03, 100/04, 141/96, 38/09, 123/11, 56/16) , članka...

46

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2018. godinu sluzbeno-glasilo-_05_2018

Više o Općini Ražanac

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...

Ranohrvatsko selo Ražanac do turskih je provala bilo smiješteno...

Opis grba: na plavoj podlozi u središnjem dijelu se...