Novosti

Novosti

18

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17,...

13

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19...

21

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu...

34

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu Zaključak o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Ražanac za...

61

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5602990

198

Poštovani, dana 11.10. 2021.g. od 16-18 sati u Ambulanti u Ražancu organizira se darivanje krvi, stoga pozivamo sve potencijalne darivatelje da se odazovu na...

58

OBAVIJEST   POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA BARAKOVIĆA DA PODNESU ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021/2022. TE DA SE...

114

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2021/2022 (''Službeni glasnik'' Općine Ražanac br. 10/21), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:   NATJEČAJ za...

72

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1.-8. razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac za školsku godinu 2021/2021.godine Odluka o provedbi...

95

    Na temelju članka 42.Statuta Općine Ražanac (''Službeno glasilo Općine Ražanac'', broj: 4/18,3/21), Općinski načelnik Općine Ražanac, raspisuje   J A V N I     P O Z...

Više o Općini Ražanac

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj...

  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija...

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...

Ranohrvatsko selo Ražanac do turskih je provala bilo smiješteno...
Skip to content