Novosti

Novosti

31

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta...

25

Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac Poštovani, Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine...

31

   Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vaše Općine.                                  Suzbijanje štetnih...

42

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih...

38

Odluka o dodjeli studentskih potpora sluzbeno-glasnik-_17_2020

46

Temeljem članka 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele potpore učenicima i studentima, Klasa:600-01/02-01/07, Ur.broj:2198-10-02-1, te članka  42. Statuta Općine Ražanac...

43

odluka-o-imenovanju-clanova-upravnog-vijeca-nova-2020

63

odluka-o-imenovanju-predsjednika-upravnog-vijeca-08-10-2020-g

46

  Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/20-01/21,...

75

Odluka o imenovanju predsjednika/ce Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac   sluzbeno-glasilo-_16_2020

Više o Općini Ražanac

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...

Ranohrvatsko selo Ražanac do turskih je provala bilo smiješteno...

Opis grba: na plavoj podlozi u središnjem dijelu se...
Skip to content