Novosti

Novosti

13

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o...

23

Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (‘’ Narodne novine’’, broj:83/22) Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,...

24

Temeljem članka 75. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14, 114/22), Uredbe...

30

Odluka o Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Ražanac Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora ...

55

Natječaj za dozvole na pomorskom dobru Ponudbeni-obrazac-2024-a (1) Izjava vlasništvo Izjava-1 Izjava-2 Izjava-3

39

 NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Službeni-glasnik-_04 2024 (1) Ponudbeni-obrazac-2024-a (1) Izjava vlasništvoIzjava-1 Izjava-2 Izjava-3

32

Poštovani,   Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju  Gerontodomaćica / gerontodomaćin – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom...

47

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o...

80

Poštovani, Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju  Gerontodomaćica / gerontodomaćin – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom...

101

Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim...

Više o Općini Ražanac

KRATKOROČNI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA Općine Ražanac 1.Prilog 1 TERMINSKI AKCIJSKI...

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj...

  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija...

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...
Skip to content