Natječaji

Natječaji

13

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19...

60

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5602990

58

OBAVIJEST   POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA BARAKOVIĆA DA PODNESU ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021/2022. TE DA SE...

114

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2021/2022 (''Službeni glasnik'' Općine Ražanac br. 10/21), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:   NATJEČAJ za...

115

2021_08_09_Odluka o poništenju poziva

137

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava...

190

  https://studentskiservis.unizd.hr/obavijesti/view/artmid/18190/articleid/41562/op%c4%86ina-ra%c5%bdanac

303

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

340

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac  KLASA: 400-01/21-01/16,  URBROJ: 2198-10-21-2 od 01.02.2021.g., Povjerenstvo za provedbu...

Novosti

18
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17,...

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog...

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021....

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5602990

Poštovani, dana 11.10. 2021.g. od 16-18 sati u Ambulanti...
Skip to content