Natječaji

Natječaji

86

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje       JAVNI POZIV za podnošenje...

125

Obavijest o odgodi otvaranja ponuda po javnom natječaju   Poštovani,   Odgađa se otvaranje ponuda po raspisanom javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u...

269

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine ' broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i...

186

OBAVIJEST     POŠTOVANI,   OD DANA 13.06.2022.g. I TOKOM CIJELE GODINE INTENZIVNIJE SE KREĆE U SANKCIONIRANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA NA PODRUČJU NASELJA RAŽANAC TEMELJEM ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA...

265

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

292

Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2021.godine do 31.12.2021. godine Odluka o zaduživanju Općine Ražanac Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o...

330

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 -...

281

Temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14), Uredbe o...

129

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zakona o financijskom poslovanju...

223

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 05/22), objavljuje sljedeći     JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA  ...

Novosti

6
OBAVIJEST     POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA BARAKOVIĆA DA PODNESU ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022/2023. TE DA SE...

  Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do...

POŠTOVANI,   DANA 14.08.2022.g. ZBOG ODRŽAVANJA KONCERTA IVICE SIKIRIĆA – IĆE...

OBAVIJEST o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)   Djelatnici tvrtke CIKLON...
Skip to content