Natječaji

Natječaji

84

Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2021.godine do 31.12.2021. godine Odluka o zaduživanju Općine Ražanac Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o...

82

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 -...

91

Temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14), Uredbe o...

65

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zakona o financijskom poslovanju...

118

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 05/22), objavljuje sljedeći     JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA  ...

95

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18. i...

198

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

123

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 -...

178

Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

110

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11, 04/18,...

Novosti

15
Na temelju članka   104.  Zakona o prostornom uređenju ('' Narodne novine'', broj:153-13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Ražanac o utvrđivanju prijedloga...

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta...

Odluka o preraspodjeli sredstava u I. Izmjenama i...

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline,...

P  O  Z  I  V za iskaz interesa za zakup...
Skip to content