registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-opcina-razanac

1-izmjene-i-dopune-plana-javne-nabave-2017

pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave-u-opcina-razanac-1

plan-javne-nabave-za-2017-godinu

Plan nabave za 2015

Sukob interesa

I izmjene i dopune PLAN NABAVE ZA 2015.G.

Plan javne nabave – 2016

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE 2016

Izmjene i dopune plana javne nabave 2016 druga izmjena

 

plan-javne-nabave-za-2020-g

izmjene-i-dopune-plana-javne-nabave-za-2020

POVEZANO