Ljubački Stanovi

Ljubački Stanovi

6689

Ljubački Stanovi nalaze se 9 km jugozapadno od Ražanca. Mjesto broji stanovnika Nalazi se na obali Ljubačkog zaljeva na ulazu u Ljubač s Južne strane . Odnedavno je formiran samostalni mjesni odbor Ljubački Stanovi. Dio su župe Ljubač. U Ljubačkim Stanovima nalazi se crkvica sv. Ivana Glavosjeka, koja je sagrađena 1895.g. na temeljima istoimene starodrevne crkvice, također se nalaze i ostaci crkve sv marije Magdalene.

Prezimena u Ljubču: Marušić, Dušević, Matak, Borzin….

Mještani se bave poljodjeljstvom i ribarstvom.

Prof. Frane Dušević