Istaknuto
Istaknuto

27

 Temeljem članka 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele potpore učenicima i studentima, Klasa:600-01/02-01/07, Ur.broj:2198-10-02-1, te članka  40. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske županije” 7/14, 10/14, 09/15), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi:

ODLUKU

o dodjeli studentskih potpora

Članak 1.

Prihvaća se Zapisnik sa sjednice povjerenstva za dodjelu studentskih potpora Klasa: 600-01/17-01/173, Ur.broj:2198-10-17-1 od 15.studenog 2017.godine

 

Članak 2

U nastavnoj godini 2017/2018. počevši od 02. listopada 2017. godine zaključno do 30. lipnja 2018. godine odobrava se 12 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Članak 3.

Mjesečna potpora od 500,00 kuna dodjeljuje se prema utvrđenoj rang listi slijedećim studentima: Josipa Perković, Josip Matak, Antonio Dundović, Stošić Matea, Tina Miletić, Luka Miletić, Paulo Dušević, Toni Rudić, Lucija Dundović, Katarina Miletić, Matea Žagar i Lucija Prpić.

 

Članak 4.

Potpore će se početi isplatiti od 02. listopada 2017. godine retrogradno.

Članak 5.

Novčana potpora u iznosu od 2.000,00 kuna  dodjeljuju se slijedećim studentima:  Marko Miočić, Vranković Mario, Vranković Lucija, Grgur Ivanac, Nikolina Žunić, Stošija Jović,Dina Miletić, Martina Miočić, Josipa Jakovinović, Paula Dušević, Ante Uzelac i Kiara Perković.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave, a objavit će se u ”Službenom glasilu Općine Ražanac”.

KLASA:600-01/17-01/174

UR.BR.:2198-10-17-1

Ražanac, 16. 11. 2017.

                                                                                  NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

                                                                                                     Nikola Miletić, ing.

30

Poštovani mještani,

obaviještavamo Vas o provođenju mjera deratizacije (trovanju štakora) na području Općine Ražanac od 08.11.2017. do 13.11.2017.

_____________________________________________________________________________________________________________

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

 

Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo Vas da odmah nazovete Ciklon d.o.o. na telefon 023/ 344 000 radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

 

Da bi se osigurala uspješnost provedenih mjera, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovništvo se obvezno treba pridržavati slijedećih naputaka:

 

 1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke.

 

 1. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, osobito otpatke hrane.

 

 1. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore

 

 1. Kontrolirati kretanje kućnih ljubimaca i domaćih životinja kako ne bi pristupili mjestima na kojima su postavljene deratizacijske meke.

 

 1. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

 

 

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

opcina-razanac-ii-sust3

67

Poštovani,

Općina Ražanac u nastavnoj godini 2017/2018., odobrava 10 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.

Kriteriji za dodjelu potpora su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, bez obzira da li se radi o upisu u prvu godinu studija ili o upisu u narednu studijsku-programsku godinu,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata,
 • sudjelovanje na takmičenjima i smotrama,
 • osvojene nagrade.

Pravo na dodjelu potpora imaju redoviti studenti koji nisu ostvarili stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

Pravo na dodjelu potpora ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad.

Potrebna dokumentacija:

 • izjava o broju članova obitelji
 • potvrda policijske uprave o prebivalištu
 • preslik domovnice
 • potvrda o upisu tekuće godine
 • potvrda o primanju članova obitelji i socijalnom statusu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u posljednjoj godini školovanja
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23248 Ražanac u roku od 15 dana od dana objave u Zadarskom listu.

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

natjecaj-o-dodjeli-studenskih-potpora-za-2017

 

87

Poštovani,

Kako bi se zadovoljilo načelo transparentnosti, Zakon o proračunu (čl. 12.) propisuje da lokalne jedinice samouprave moraju objaviti, proračun i projekcije proračuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna te opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nadalje, isti članka propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama lokalnih jedinica.

_________________________________________________________________________________________________________________

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu se nalazi u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 03/2017.

Poveznica na link:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-032017/

_________________________________________________________________________________________________________________

Proračuna i projekcije proračuna za 2017. godinu možete pronaći u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 12/2016.

Poveznica na link:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-1216/

_________________________________________________________________________________________________________________

Izmjene i dopune proračuna Općine Ražanac za 2017. godinu te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ražanac za razdoblje od 01.01.2017. – 30.06.2017. se nalaze u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 07/2017.

Poveznica na link:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-072017/

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

94

Poštovani mještani,

u privitku se nalazi Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike i učenice od I. od IV. razreda za školsku godinu 2017./2018. koji je potrebno popuniti te predati u tajništvo Općine na protokol.

 

zahtjev-za-ostvarivanjem-prava-na-sufinanciranje-udzbenika-2017-2018

70
 • Izvješće o radu općinskog načelnika od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
 • Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Ražanac za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Ražanac za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
 • Izmjena i dopuna programa građenja i održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Izmjena i dopuna programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, školstvu i socijalnoj skrbi za 2017. godinu
 • Izmjene i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 • Izmjene i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2017./2018. godinu
 • Odluka o provedbi natječaja za dodjelu studentskih potpora za nastavnu godinu 2017./2018. godinu
 • Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda Osnovne škole „Juraj Baraković“ Ražanac

sluzbeno-glasilo-_07_2017

Novosti

27
 Temeljem članka 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele potpore učenicima i studentima, Klasa:600-01/02-01/07, Ur.broj:2198-10-02-1, te članka  40. Statuta Općine Ražanac...

Odluka o dodjeli studentskih potpora   sluzbeno-glasilo-_09_2017

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Ražanac Plan pozivanja...

Poštovani mještani, obaviještavamo Vas o provođenju mjera deratizacije (trovanju štakora)...

Poštovani, Općina Ražanac u nastavnoj godini 2017/2018., odobrava 10 studentskih...