Istaknuto
Istaknuto

6

OBAVIJEST

 

 

POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA BARAKOVIĆA DA PODNESU ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022/2023. TE DA SE DO 15.10.2022. JAVE U OPĆINU RAŽANAC S POPUNJENIM ZAHTJEVOM I PRILOŽENOM DOKUMENTACIJOM.

NAKNADNO PODNESENI ZAHTJEVI NEĆE BITI RAZMATRANI.

 

S POŠTOVANJEM,

Pročelnica JUO:

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

zahtjev

8

 

 • Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
 • Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Izmjena i dopuna programa javnih potreba na području socijalne skrbi Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac neposrednom pogodbom
 • Odluka o dodijeli javnih priznanja Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022/2023.godinu
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac za školsku godinu od 2022/2023.godinu
 • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studenskih potpora za akademsku godinu 2022/2023.godinu
 • Odluka o izvješću o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2023.godinu.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2022.godini
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ražanac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina
 • Odluka o raspisivanju NATJEČAJA radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

Službeni-glasnik-_15_2022

71

POŠTOVANI,

 

DANA 14.08.2022.g. ZBOG ODRŽAVANJA KONCERTA IVICE SIKIRIĆA – IĆE U SKLOPU PROSLAVE BLAGDANA VELIKE GOSPE VRŠITI ĆE SE PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA NAČIN DA ĆE SE ZATVORITI PROMET ZA SVA VOZILA OD RUBA KUĆE ŽUPNOG UREDA DO PISKA U VREMENU OD 18:00 – 02:00 SATA NAREDNOG DANA.

 

MOLIMO DA SE SVA VOZILA NA NAVEDENI DATUM DO 17.00 SATI IZMJESTE NA OBLIŽNJE PARKINGE.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                   PROČELNICA JUO    

                                                                        Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

62

OBAVIJEST

o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)

 

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provesti će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) na području Vaše Općine.

                                

Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.

Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioaletrin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja  insekticida.

Isto tako molimo cijenjeno građanstvo da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca a time i mirnije noći.

Skrećemo pažnju vlasnicima kućnih ljubimaca i pčelarima da svoje životinje ne izlažu izravnom utjecaju sredstava za zamagljivanje, već da ih smjeste u zatvorene prostore.

Za sva eventualna pitanja slobodno nam se obratite.

 

ADULTICIDNA DEZINSEKCIJA OBAVITI ĆE SE:

 

10.08. na 11.08. i 11.08. na 12.08.2022. GODINECIklon

86

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA ZA DAN „OLUJE“

 

POŠTOVANI,

 

DANA 05.08.2022.g. ZBOG ODRŽAVANJA KONCERTA GRUPE „DALMATINO“ U SKLOPU PROSLAVE DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA VRŠITI ĆE SE PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA NAČIN DA ĆE SE ZATVORITI PROMET ZA SVA VOZILA OD RUBA KUĆE ŽUPNOG UREDA DO PISKA U VREMENU OD 18.00 – 02.00 SATA NAREDNOG DANA.

 

MOLIMO DA SE SVA VOZILA NA NAVEDENI DATUM DO 17.00 SATI IZMJESTE NA OBLIŽNJE PARKINGE.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                   PROČELNICA JUO    

                                                                        Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

86

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE RAŽANAC

 

 

 1. 1. Općina Ražanac, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Općine Ražanac, 30. rujna 2022. godine – blagdan Gospe od Ružarija.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.

 

 1. Općina Ražanac dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Ražanac iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, športa i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Prijedlozi se podnose za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

 

 1. a) Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Ražanac:

Počasnim građaninom Općine Ražanac može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Ražanac, njegovih odnosa s drugim  općinama u zemlji i inozemstvu, te razvoj Općine Ražanac ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno nevladinih organizacija druge države, posebno zaslužan za Općinu Ražanac i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

 

 

 1. b) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac za životno djelo:

Nagrada Općine Ražanac za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za izvanredne rezultate naročito uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. c) Prijedlog za dodjelu Nagrade Općine Ražanac

Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se građanima Općine Ražanac, kao i drugim osobama izvan Općine Ražanac koji rade na promicanju ugleda Općine Ražanac, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac.

 

 1. d) Prijedlog za dodjelu Grba Općine Ražanac

Grb Općine Ražanac dodjeljuje se građanima i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

 

 1. A) za pojedince

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

 1. B) za pravne osobe i udruge

– da su ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Općine kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Općine.

 

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 20 dana od dana objave u Zadarskom listu i web stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr

 

Uz prijedloge treba priložiti:

 1. A) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
 2. B) za pravne osobe i udruge – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

Prijedlozi se podnose na adresu: OPĆINA RAŽANAC, RAŽANAC XVII kbr.61, 23248 RAŽANAC- POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

 

                                                   POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

                                                                               OPĆINE RAŽANAC

80

OBAVIJEST

 

 

KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE PARKING „ISPOD KAŠTELINE“ (NA RIVI) DANA 29.07.2022. U 21.00 PRIVREMENO ZATVARA DO SUTRADAN 30.07.2022. DO 15.00 SATI ZBOG ODRŽAVANJA 22. MEĐUNARODNOG SUSRET OLDTIMERA.

 

MOLIMO DA VOZILA SA NAPRIJED NAVEDENOG PARKIRALIŠTA UKLONITE DO NAVEDENOG VREMENA.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                                 PROČELNICA JUO:

                                                                       Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

125

Obavijest o odgodi otvaranja ponuda po javnom natječaju

 

Poštovani,

 

Odgađa se otvaranje ponuda po raspisanom javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima objavljenog u ” u Zadarskom listu” dana 29.lipnja 2022. godine radi odsustva članova Povjerenstva.

 

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 26.07.2022. godine (utorak) u 09.00 sati u prostorijama Općine Ražanac

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

PROČELNICA JUO

                     Anita Krpina, struč.spec.publ.admin

 

 

Novosti

6
OBAVIJEST     POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA BARAKOVIĆA DA PODNESU ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022/2023. TE DA SE...

  Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do...

POŠTOVANI,   DANA 14.08.2022.g. ZBOG ODRŽAVANJA KONCERTA IVICE SIKIRIĆA – IĆE...

OBAVIJEST o suzbijanju odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije)   Djelatnici tvrtke CIKLON...
Skip to content