Istaknuto
Istaknuto

0

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeno glasilo Općine Ražanac“ broj 4/18) i usvojenim Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2020. godinu, načelnik Općine Ražanac donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU

 

I.

Ovim Izmjenama i dopunama Plana javne nabave utvrđuje se obveza Općine Ražanac u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

II.

 

Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2020. godinu temelje se na Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2020. godinu, usvojenim na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Ražanac 16.06.2020. i Programu 1003 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2020. godinu te Programu 1005 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ražanac za 2020.godinu.

Izmjene i dopune Plana javne nabave sadrže podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave – podatke sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

III.

Za 2020. godinu utvrđuje se nabava roba, usluga i radova i to:

Evidencijski broj nabave  PREDMET NABAVE 

 

 CPV[1] Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  Vrsta postupka[2] Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum  Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
I. OPĆI POSLOVI JAVNE UPRAVE
1/20 Uredski materijal (roba) 22800000-8 40.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
2/20 Usluge telefona, mobitela, interneta i telefaksa 64200000-8 49.200,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
3/20 Usluge pošte 64110000-0 24.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
4/20 Usluge promidžbe i informiranja 79341000-6 32.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
5/20 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 79110000-8 60.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
6/20 Geodetsko katastarske usluge 71355000-1 120.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
7/20 Ostale intelektualne usluge 79411000-8 16.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
8/20 Usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge 48443000-5 71.920,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
9/20 Ostale nespomenute usluge 98300000-6 22.400,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
10/20 Reprezentacija (usluge ugošćavanja) 55300000-3 52.000,00 Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 1/20 Ulaganja u komunikacijsku opremu – WI-FI 32412110-8 88.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 2/20 Ulaganja u opremu i uređaje za ostale namjene (parking automati) 32570000-9 140.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
11/20 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79990000-0 44.600,00 Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
12/20 Ulaganje u računalne programe 48900000-7 16.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 3/20 Dokumenti prostornog uređenja 71410000-5 120.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
13/20 Projekti, planovi, studije i sl. 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.

 

Evidencijski broj nabave  PREDMET NABAVE 

 

 CPV Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  Vrsta postupka Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum  Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE      
14/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ražanac 45233120-6 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
15/20 Izgradnja prometnica – MO Rtina 45233120-6 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
16/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Radovin 45233120-6 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
17/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubač 45233120-6 56.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
18/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Ljubački Stanovi 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
19/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Jovići 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
20/20 Izgradnja prometnica i uređenje parkirališta – MO Podvršje 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
21/20 Izgradnja prometnica i parkirališta – MO Krneza 45233120-6 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 4/20 Izgradnja mrtvačnice u Ražancu – III.Faza (Unutarnje uređenje) 45212360-7 185.838,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 5/20 Izgradnja mrtvačnice u Ražancu – III.Faza (Uređenje okoliša) 45212360-7 120.561,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 6/20 Izgradnja sobe za ispraćaj u Radovinu 45212360-7 492.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
22/20 Autobusne nadstrešnice u Ražancu – Rudići 45213315-4 48.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 7/20 Uređenje obalnog pojasa  Ljubačkog zaljeva – plaže 45243300-5 152.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
23/20 Opremanje dječjih igrališta 45112723-9 16.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 8/20 Dogradnja Mletačke kule u Ražancu 45212350-4 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
24/20 Rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini 45213100-4 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2019. 31.12.2020.
NMV 1/20 Izgradnja Tržnice – Ribarnice u Ražancu 45213140-6 160.000,00 Otvoreni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
25/20 SUO – Poslovna zona Vukovac 71242000-6 8.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 9/20 Dodatna ulaganja u vodoopskrbu 65130000-3 120.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
III. ULAGANJE U ELEKTRIČNU ENERGIJU, OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE      
JN 10/20 Održavanje javne rasvjete po mjestima Općine Ražanac 50232100-1 104.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
Evidencijski broj nabave  PREDMET NABAVE 

 

 CPV Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  Vrsta postupka Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum  Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
NMV 2/20 Električna energija (opskrba )  09310000-5 440.000,00 Otvoreni Sklapanje okvirnog sporazuma 2 godine
JN 11/20 Materijal za održavanje javne rasvjete 34928520-30 224.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 12/20 Dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (usluge) 120.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
IV. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE            
26/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ražanac 45233140-2 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
27/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Rtina 45233140-2 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
28/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Radovin 45233140-2 68.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
29/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ljubač 45233140-2 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
30/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Ljubački Stanovi 45233140-2 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
31/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Jovići 45233140-2 28.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
32/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Podvršje 45233140-2 13.600,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
33/20 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica – MO Krneza 45233140-2 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
34/20 Održavanje javnih površina – MO Ražanac 45112700 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
35/20 Održavanje javnih površina – MO Rtina 45112700 104.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
36/20 Održavanje javnih površina – MO Radovin 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
37/20 Održavanje javnih površina – MO Ljubač 45112700 40.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
38/20 Održavanje javnih površina – MO Ljubački Stanovi 45112700 24.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
39/20 Održavanje javnih površina – MO Jovići 45112700 64.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
40/20 Održavanje javnih površina – Mo Podvršje 45112700 34.400,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
41/20 Održavanje javnih površina – Mo Krneza 45112700 41.600,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
42/20 Materijal i energija za tekuće održavanje javnih površina 45112700 58.400,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
43/20 Ostale usluge tekućeg održavanja javnih površina 45112700 16.000,00 Jednostavni Narudžbenica 02.01.2020. 31.12.2020.
Evidencijski broj nabave  PREDMET NABAVE 

 

 CPV Procijenjena vrijednost nabave u KN (bez PDV-a)  Vrsta postupka Navod sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum  Planirani početak nabave Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
44/20 Održavanje grobalja po naseljima Općine Ražanac 45112714-3 48.000,00 Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
45/20 Materijal i energija za tekuće održavanje grobalja 45112714-3 6.400,00 Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
46/20 Ostale usluge tekućeg održavanja grobalja 45112714-3 4.000,00 Račun 02.01.2020. 31.12.2020.
47/20 Usluge deratizacije i dezinsekcije 90923000-3 64.000,00 Jednostavni Ugovor 02.01.2020. 31.12.2020.
JN 13/20 Projekt „Zaželi“ – Nabava mater.za čišćenje, održavanje i higijenu 76.800,00 Jednostavni Ugovor 24.02.2020. 31.12.2020.
48/20 Projekt „Zaželi“ – Edukacija 28.000,00 Jednostavni Ugovor 24.02.2020. 31.12.2020.
49/20 Projekt „Zaželi“ – Promidžbene aktivnosti i promotivni materijali 32.000,00 Jednostavni Ugovor 24.02.2020. 31.12.2020.
50/20 Projekt „Zaželi“ – Nabava bicikala 6.000,00 Jednostavni Narudžbenica 24.02.2020. 31.12.2020.

 

IV.

Ove Izmjene i dopune Plana javne nabave objavit će se na internetskoj stranici Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr, a stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Ražanac“.

 

KLASA: 400-01/20-01/13

URBROJ: 2198-10-20-2

Ražanac, 17.06.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nikola Miletić, ing.

 

 

.

[1] Jedinstveni rječnik javne nabave (NN broj 6/12)

[2] Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Ražanac („Službeno glasilo“ Općine Ražanac 6/17)

 

izmjene-i-dopune-plana-javne-nabave-za-2020

16

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo IX. izborne jedinice donosi

 

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE RAŽANAC

 

U IX. izbornoj jedinici na području Općine Ražanac određuju se biračka mjesta:

 

1. Biračko mjesto broj                                      1.RAŽANAC

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, RAŽANAC

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

RAŽANAC: BARAĆI, GARIĆI, KAMENI PUT, KLANAC, PUNTICA, PUT KLANCA, RAŽANAC, RAŽANAC I, RAŽANAC II, RAŽANAC III, RAŽANAC IV, RAŽANAC IX, RAŽANAC V, RAŽANAC VI, RAŽANAC VII, RAŽANAC VIII, RAŽANAC X, RAŽANAC XI, RAŽANAC XII, RAŽANAC XIII, RAŽANAC XIV, RAŽANAC XV, RAŽANAC XVI, RAŽANAC XVII, RUDIĆI, STRAŽICA, ŠKULIĆI

 

2. Biračko mjesto broj                                      2.RTINA

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, RTINA

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

RTINA: LILIĆI, MILETIĆI, MIOČIĆI, RTINA, RTINA I, RTINA II, STOŠIĆI, ULICA I, ULICA II

 

3. Biračko mjesto broj                                      3.JOVIĆI

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, JOVIĆI

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

JOVIĆI: BARAĆ, JOVIĆI, JOVIĆI ISTOČNI, JOVIĆI ZAPADNI, VULETA

 

4. Biračko mjesto broj                                      4.LJUBAČ

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, LJUBAČ

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LJUBAČ: BADERINE, LJUBAČ, LJUBAČ I, LJUBAČ ULICA III, LJUBAČ ULICA IV, STOJIĆI

 

5. Biračko mjesto broj                                      5.KRNEZA

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, KRNEZA

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KRNEZA: ČOLACI, KRNEZA, MATACI

 

6. Biračko mjesto broj                                      6.RADOVIN

OŠ “JURAJ BARAKOVIĆ”, RADOVIN

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

RADOVIN: BERETINI, BISTRIĆI, BOLONJIĆI, DOKOZE, DUNDOVIĆI, MARASOVIĆI ISTOČNI, MIOČIĆI, PAIČI, PUT JOKIĆA, RADOVIN, ROMIĆI, RUDARIĆI, ULICA HRVATSKOG BRANITELJA STIPANA DUNDOVIĆA

 

7. Biračko mjesto broj                                      7.PODVRŠJE

DOM  MJESNOG ODBORA, PODVRŠJE

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

RAŽANAC: PODVRŠJE, PODVRŠJE

 

8. Biračko mjesto broj                                      8.LJUBAČKI STANOVI

DOM MJESNOG ODBORA, LJUBAČKI STANOVI

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LJUBAČ: LJUBAČKI STANOVI, LJUBAČKI STANOVI ULICA I, LJUBAČKI STANOVI ULICA II

 

PredsjednikMARIJAN BITANGA

 

ZADAR, 24.06.2020.

rjesenje-bm-razanac

0

 

 

Načelnik Općine Ražanac, na temelju članka 5. Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje  (‘’Službeni glasnik Općine Ražanac’’ broj 07/20) objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na kupnju povlaštene sezonske parkirne karte

Pravo na sezonsku povlaštenu kartu ima:

 

 1. osoba s prebivalištem na području Općine Ražanac što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i vlasnik je vozila ili korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 100,00 kn,

 

 1. fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Ražanac a nema prebivalište na području Općine Ražanac, što dokazuje potvrdom poslodavca i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 200,00 kn,

 

 1. pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Ražanac, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga , što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 250,00 kn.

 

 1.  fizička osoba, pravna osoba, fizička osoba obrtnik koja je obveznik poreza na kuće za odmor: što dokazuje potvrdom JUO Općine Ražanac da je obveznik poreza na kuće za odmor, te potvrdom TZO Općine Ražanac da se u sustavu E-visitor vodi kao vlasnik kuće za odmor na području Općine Ražanac, izvodom iz zk, ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 250, 00 kn.

 

 1. fizička osoba, pravna osoba, fizička osoba obrtnik koja je iznajmljivač što dokazuje rješenjem Ministarstva turizma ili rješenjem nadležnog Ureda državne uprave ili rješenjem nadležnog Upravnog odjela za povjerene poslove ureda državne uprave te potvrdom TZO Općine Ražanac da je registrirana kao iznajmljivač na području Općine Ražanac, izvodom iz zk, ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 250,00 kn.

 

Zahtjevi se podnose osobno u prostorijama Općine Ražanac ili mailom na: juo@opcina-razanac.hr, svakim radnim danom od 07,00-15,00 sati.

 

 
KLASA:340-01/20-01/23
URBROJ:2198-10-20-1
Ražanac,  24.06.2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

Pregled privitka zahtjev za izdavanje povlaštene sezonske karte.pdf

zahtjev za izdavanje povlaštene sezonske karte.pdf
139 KB

 

0

 

 

OBAVIJEST  

O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC

 

            Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da od 01. srpnja 2020.g. započinje naplata parkinga na određenim parkirališnim površinama u naselju Ražanac, svakim danom (ponedjeljak-nedjelja) od 07:00 – 21:00 sati te ista traje do 01. rujna 2020.g.

Na području naselja Ražanac naplata parkinga se vrši u jednoj zoni (I. zona).

Naplata naknade za parkiranje na parkiralištu s naplatom obavlja se putem parkirnih automata te putem SMS plaćanja.

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Općine Ražanac, Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, dnevne, tjedne i sezonske parkirne karte. Satna, dnevna, tjedna i sezonska parkirna karta vrijedi za I. zonu naplate.

Parkirni automati primaju samo kovanice i to kune: 0.50kn, 1kn, 2kn, 5kn.

Karta kupljena na parkirnom automatu vrijedi i na onim parkiralištima na kojima nije postavljen parkirni automat.

Kartu kupljenu na parkirnom automatu dužni ste postaviti na vidljivo mjesto ispod vjetrobranskog stakla vozila.

Ukoliko Vam bude izdana DPK – Dnevna parkirna karta (70,00kn) kao kazna za neplaćanje parkinga ili neproduživanje trajanja parkinga, ako korisnik odnosno vlasnik vozila plati predmetnu dnevnu parkirališnu kartu u roku od 24 sata od trenutka njena izdavanja, ostvaruje popust od 50% na istu.

 

POPIS PARKIRALIŠTA I VRSTA NAPLATE:

 

 • Pod Kaštelinom – parkirni automat i SMS
 • Pisak – SMS (može se koristiti i parkirni automat preko puta)
 • Ispred Knjižnice – SMS
 • Pod kokom (parkiralište ispod bivšeg restorana Stipe prema Puntici) – parkirni automat i SMS
 • Puntica 1 (parkiralište na Puntici kod kafića Orca) – parkirni automat i SMS
 • Puntica 2 (parkiralište kod kafića Puntica) – SMS

 

VRSTE  PARKIRNIH KARATA:

 

 • Satna karta – 5,00kn (naplata putem parkirnog automata i SMS-a)
 • Dnevna parkirna karta DPK – 70,00kn (naplata putem parkirnog automata ili u prostorijama Općine) – ujedno i kazna ako ne platite parking ili ga ne produžite
 • Tjedna karta – 150,00kn (naplata u prostorijama Općine)
 • Sezonska karta – 400,00kn (naplata u prostorijama Općine)
 • Sezonska povlaštena karta:
 • Osoba s  prebivalištem na području Općine Ražanac – 100,00kn
 • Fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Ražanac, a nema prebivalište na području Općine Ražanac – 200,00kn
 • Pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Ražanac – 250,00kn
 • Obveznik poreza na kuće za odmor – 250,00kn
 • Iznajmljivač koji nema prebivalište na području Općine Ražanac – 250,00kn
 • Rezervirano parkirno mjesto – 750,00kn mjesečno

 

Za sezonske povlaštene karte biti će raspisan javni poziv zajedno s ovom obavijesti. Iste se mogu nabaviti svakim radnim danom od 07,00-15,00 u prostorijama Općine Ražanac.

 

 

KLASA:340-01/20-01/22
URBROJ:2198-10-20-1
Ražanac,  24.06.2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Nikola Miletić, ing.

 

22
 • Odluka o izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2020. godinu
 • Zaključak o izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2020. godinu
 • Zaključak o izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice Jurja Barakovića za 2020. godinu
 • Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

 sluzbeni-glasnik-_10_2020

32

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625, od 16. siječnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0342, KLASA: 102-01/20-01/03, URBROJ: 2198-10-20-1, od 19. veljaće 2020. godine, te članka 42. Statuta Općine Ražanac(Službeni glasnik Općine Ražanac br. 04/18), Općinski Načelnik raspisuje

 JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Općini Ražanac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ražanac  – moj dom“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

 1. Broj traženih radnica: 2 osobe
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme je  do 24 mjeseca sklapanjem ugovora o radu
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Ražanac
 5. Plaća: minimalna plaća u skladu sa propisima

 

 1. Opis poslova:

Pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomogala i sl.), pružanje podrške krajnim korisnicima kroz razgovore i druženje za uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:
 • punoljetnost
 • maksimalno završena srednja škola
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju ciljane skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskučnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidati su dužni u molbi naznačiti koju prednost iz prethodnog stavka ostvaruju, te priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko istu posjeduju, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu izdanu od ovlaštenog tijela.

 1. Kandidati su pri prijavi dužni priložiti:
 2. Molbu
 3. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 4. Presliku osobne iskaznice
 5. Presliku dokaza o završenoj školi
 6. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 7. Potvrdu o stažu izdanu od HZMO ( e-ispis)
 8. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje koje je svaki radnik dužan naknadno pohađati o trošku poslodavca – može se preuzeti na stranicama Općine Ražanac opcina-razanac.hr, ili osobno u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac,

Putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do (uključujući) 03. srpnja 2020. godine s naznakom:

„Za natječaj – „Ražanac – moj dom“ – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u Općinsku upravu, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac ili na sljedeće kontakte:

T: 023/651-402, M: 091/918-1791, e-mail: razanaczazeli@gmail.com

Lucie Tesla, dipl. oec., Voditeljica projekta

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama na adresi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac te na internetskoj stranici Općine Ražanac – www.opcina-razanac.hr.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju sa Povjerenstvom za prijem u radni odnos. Ako kandidat ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat će se najmanje pet dana prije održavanja provjere obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja intervjua na službenoj web stranici Općine ražanac www.opcina-razanac.hr te putem elektroničke pošte koju kandidat dostavi u životopisu.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 102-01/20-01/57

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac, 17.06. 2020. godine

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, Ing.

drugi-javni-poziv-za-zaposljavanje-zazeli

42

 

Predmet:         POZIV NA INTERVJU

                        – poziv, dostavlja se

 

Poštovana,

Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI te Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da ste zadovoljili administrativne uvjete javnog poziva u sklopu provedbe projekta „Ražanac – moj dom“.

Molimo Vas da se odazovete Pozivu na intervju 16. lipnja 2020. godine (utorak) u 10:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Ražanac VXII 61, 23 248 Ražanac.

Molimo Vas da potvrdite dolazak na jedan od kontakata u podnožju.

 

S poštovanjem

KLASA: 102-01/20-01/50

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac, 09.06. 2020. godine

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Hrvoje Benić, mag.iur.

Adresa: Ražanac XVII 61

23 248 Ražanac

Mobitel: 091/918 17 91

Telefon: 023/651-402

E-mail: razanaczazeli@gmail.com

poziv-na-intervju-za-zazeli

36

Na temelju članka 42. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Općine Ražanac, br. 04/18), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila

u vlasništvu Općine Ražanac

 

I.

Poništava se javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Ražanac.

II.

Javni natječaj iz stavka I. objavljen je na web stranici Općine Ražanac dana 20. svibnja 2020. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

 

 

KLASA:400-01/20-01/98

URBROJ.:2198-10-20-3

Ražanac,  04.06.2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

Nikola Miletić, ing.

odluka-o-ponistenju-javnog-natjecaja-za-prodaju-rabljenog-sluzbenog-vozila-u-vlasnistvu-opcine-razanac

 

Novosti

7
Izmjene i dopune plana javne nabave za 2020. godinu sluzbeni-glasnik-_11_2020

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi...

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima...

    Načelnik Općine Ražanac, na temelju članka 5. Pravilnika o...

    OBAVIJEST   O POČETKU NAPLATE PARKINGA U NASELJU RAŽANAC               Poštovani,   Obavještavamo...

  Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o lokacijama javnih...