Strategija razvoja Općine Ražanac- Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava

Strategija razvoja Općine Ražanac- Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava

4227

Temeljem članka 34. stavka 2. točke a) Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 22/15) i Natječaja za provedbu podmjere 7.1.
»Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih
temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga
područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje
planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« (Narodne novine br. 25/15), ravnatelj Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donosi

ODLUKU O PRIVREMENOJ RASPODJELI SREDSTAVA

Ovom Odlukom Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem
tekstu: Agencija za plaćanja) privremeno raspodjeljuje sredstva potpore korisniku OPĆINA
RAŽANAC (OIB 08842442553) iz Ražanca, Ražanac 23248 (u daljnjem tekstu: Korisnik) za
Podmjeru 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima
i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura
2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i
ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« u najvišem iznosu od

98.750,00 HRK (slovima: devedestosamtisućasedamstopedeset kuna i nula lipa)

Razanac_odluka