Uprava Općine Ražanac

Uprava Općine Ražanac

Načelnik

Načelnik Općine Ražanac

Nikola Miletić, ing.

Zamjenik načelnika Općine Ražanac

Mario Dundović

Općinska uprava

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Anita Krpina, str.spec.publ.adm

Voditeljica odsjeka za financije, proračun, nadzor i javnu nabavu
Danijela Mrkić, dipl. oec.

Komunalni redar
Veljko Pavičić

Administrativna tajnica,
Tina Benić. up.p

Općinsko vijeće

Predsjednik općinskog vijeća

Jure Matak (HSP AS)

Potpredsjednik općinskog vijeća

Mate Lilić (HSP AS)

Viječnici

Ive Lilić (HSP AS)

Ante Dundović (HSP AS)

Šime Barać (HSP AS)

Edmond Miletić (HSP AS)

Nikola Dundović (HSP AS)

Ivana Sinovčić Žagar (HDZ)

Nikola Miletić (HDZ)

Predrag Dušević (HDZ)

Ante Barać (HDZ)

Mate Dušević (HDZ)

Marko Katić (HDZ)

Predsjednici mjesnih odbora

RAŽANAC – Petar Zelić

RTINA – Nikolica Vranković

RADOVIN – Pave Beretin

LJUBAČ – Ivica Stojić

JOVIĆI – Franko Jović

LJUBAČKI STANOVI – Ivan Borzin

KRNEZA – Marko Katić

PODVRŠJE – Nikola Matak