Uprava Općine Ražanac

Uprava Općine Ražanac

Načelnik

Načelnik Općine Ražanac

Damir Jordan, ing.

Općinska uprava

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Anita Krpina, str.spec.publ.adm

Voditeljica odsjeka za financije, proračun, nadzor i javnu nabavu
Danijela Mrkić, dipl. oec.

Savjetnik za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti
Hrvoje Benić, mag. iur.

Komunalni redar
Veljko Pavičić
Elio Miletić

Administrativna tajnica,
Vanda Kovačević

Računovodstveni referent,
Kata Potočnjak, mag.oec.

Općinsko vijeće

Predsjednik općinskog vijeća

Potpredsjednik općinskog vijeća

Viječnici

 

Predsjednici mjesnih odbora

RAŽANAC – Petar Zelić

RTINA – Nikolica Vranković

RADOVIN – Pave Beretin

LJUBAČ – Ivica Stojić

JOVIĆI – Franko Jović

LJUBAČKI STANOVI – Ivan Borzin

KRNEZA – Marko Katić

PODVRŠJE – Nikola Matak