Uprava Općine Ražanac

Uprava Općine Ražanac

Načelnik

Načelnik Općine Ražanac

Damir Jordan, ing.

Općinska uprava


Pročelnica Upravnog odijela za opće, pravne i ekonomske poslove
Anita Krpina, mag.publ.admin
procelnica@opcina-razanac.hr

Pročelnik Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove
Hrvoje Benić, mag.iur
procelnik@opcina-razanac.hr

Voditelji odsjeka za financije, nadzor i proračun
Marko Katić, mag.oec

Komunalni redar
Veljko Pavičić
Elio Miletić

Administrativna tajnica,
Vanda Kovačević

Općinsko vijeće

Predsjednik općinskog vijeća

Petar Miočić

Potpredsjednici općinskog vijeća

Lovre Marelić

Nikola Rudela

Viječnici

Ante Bolonja

Mate Marušić

Stipe Pržić

Pere Zubčić

Nikola Miletić

Nikola Miletić

Ante Dundović

Ante Miočić

Edmond Miletić

Tomislav Čavić

Predsjednici mjesnih odbora

RAŽANAC –

RTINA –

RADOVIN –

LJUBAČ –

JOVIĆI –

LJUBAČKI STANOVI –

KRNEZA –

PODVRŠJE –