Obavijest o završetku projekta “Morske radosti”

Obavijest o završetku projekta “Morske radosti”

164

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Općina Ražanac u partnerstvu sa Turističkom zajednicom općine Ražanac uspješno završila Projekt ID_F3M-722-03 Očuvanje kulturne – maritimne baštine u Općini Ražanac, akronim “Morske radosti” u okviru LAGUR natječaja Mjera 2.2. “Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturno – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture” LAGURA Tri mora.
Projekt se sastojao od opremanja dječjeg igrališta u Rtini, postavljanju edukativnih tabli te izradi promidžbenih materijala.

Dodijeljeni iznos potpore iznosi 67.893,61 EUR. (511.544,38 kuna)
EU dio iznosi: 57.709,57 EUR (434.812,72 kuna)
HR dio iznosi: 10.184,04 EUR (76.731,66)

Odluku o dodjeli sredstava je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.