Kontakt

Kontakt

Ured Općine Ražanac

Općina Ražanac

Ražanac XVII 61
23248 Ražanac

Tel. +385 (0)23 651 402

+385 (0)23 651 059
Fax. +385 (0)23 651 102

e-mail:
nacelnik@opcina-razanac.hr
juo@opcina-razanac.hr
info@opcina-razanac.hr

racunovodstvo@opcina-razanac.hr

komunalno@opcina-razanac.hr.

Radno vrijeme: od 7,00 – 15,00 sati

Dnevni odmor: od 11,30 – 12,00 sati

Rad sa strankama:

Svakim radnim danom : od 7,30 – 15,30 sati

Ured turističke zajednice

Turistička zajednica Općine Ražanac
Ražanac 23248, Croatia
tel: +385 (0)23 651 205
fax: +385 (0)23 651 205

web stranica:
www.tz-razanac.hr

 

E-mail:
info@tz-razanac.hr

direktor@tz-razanac.hr