Pravo na informiranje

Pravo na informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Ražanac javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Ražanac na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: 023/651-402
 2. elektroničkom poštom : info@opcina-razanac.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 3. poštom na adresu: Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. osobno na adresu: Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08,00 do 12,00 sati.

 

Ražanac XVII 61, 23 248 Ražanac

Tel: 023/651- 402

Fax: 023/651-102

info@opcina-razanac.hr 

 

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
 • Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
 • Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Više o Općini Ražanac

KRATKOROČNI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA Općine Ražanac 1.Prilog 1 TERMINSKI AKCIJSKI...

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj...

  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija...

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...