Novosti

Novosti

1194

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' broj:94/13), i članka 40. Statuta Općine Ražanac ( '' Službeni glasnik'' Zadarske županije, broj:7/14,...

1246

Poštovani, u prilogu Vam se nalazi obrazac Zahtjeva za isplatu sufinanciranja udžbenika zahtjev-za-isplatu-za-sufinanciranje-udzbenika

1209

Temeljem članka 40. Statuta Općine Ražanac ('' Službeni glasnik'' Zadarske županije, broj:7/14,10/14 i 9/15), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi  O D L U K U o...

1503

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ražanac za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu Odluka o Planu zaštite od požara Općine...

1245

odluka-nacelnika-o-dodjeli-studenskih-potpora-2016

1174

Ciklon d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provodit će mjere sustavne deratizacije na području Općine Ražanac u periodu od 22.11.2016 - 25.11.2016. obavijest-opcina-razanac opcina-razanac-ii-sust1 opcina-razanac-ii-sust

1590

odluka-o-objavi-rezultata-jovici odluka-o-objavi-rezultata-krneza odluka-o-objavi-rezultata-ljubac odluka-o-objavi-rezultata-ljubacki-stanovi odluka-o-objavi-rezultata-podvrsje odluka-o-objavi-rezultata-radovin odluka-o-objavi-rezultata-razanac odluka-o-objavi-rezultata-rtina-doc

1380

  PREDMET: Obavijest o raspisanom natječaju     Poštovani!   Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju –legalizaciju građevinskih parcela objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac...

1226

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa

1443

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'', br. 91/96, 68/98,  137/99, 22/00 i 73/00 i 114/01,...

Više o Općini Ražanac

KRATKOROČNI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA Općine Ražanac 1.Prilog 1 TERMINSKI AKCIJSKI...

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj...

  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija...

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...
Skip to content