Službeno glasilo 13/2018

Službeno glasilo 13/2018

1637
  • Plan Proračuna Općine Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  • Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  • Zaključak o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju visine jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2018. godinu
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac za 2019. godinu
  • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u 2019. godini

sluzbeno-glasilo-_13_2018