Službeno glasilo

Službeno glasilo

679

Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ražanac Odluka o komunalnom redu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća za...

703

Izvješće načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2018. godinu Zaključak o izvršenju financijskog...

749

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2018. godinu sluzbeni-glasnik-06_2019

730

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje parkirnih površina u Ražancu – Lokacija 2“ sluzbeno-glasilo-05_2019

1125

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac Odluka o komunalnoj naknadi Odluka o...

648

Pravilnik o godišnjim odmorima i dopustima službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac sluzbeno-glasilo-_03_2019

694

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac sluzbeno-glasilo-_02_2019

731

Odluka o o visini paušalnog iznosa po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu sluzbeno-glasilo-_01_2019

873

Odluka o općinskim porezima Općine Ražanac Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac sluzbeno-glasilo-_14_2018  

1285

Plan Proračuna Općine Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2019.godinu s projekcijama za...

Novosti

18
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17,...

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog...

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021....

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5602990

Poštovani, dana 11.10. 2021.g. od 16-18 sati u Ambulanti...
Skip to content