Službeni glasnik 18/2022

Službeni glasnik 18/2022

552
  • Statutarna Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Ražanac
  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Ražanac
  • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Ražanac
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o isplati jednokratne potpore studentima
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2023.godini
  • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje

od 01.siječnja do 30.lipnja 2022.godine

  • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za

za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022.godine

  • Odluka o raspisivanju NATJEČAJA radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu izgradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj i boravak gostiju

Službeni-glasnik-_18_2022