Službeni glasnik 19/2022

Službeni glasnik 19/2022

424
  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

upravnih odjela  i drugih tijela Općine Ražanac za 2023. godinu

 

Službeni-glasnik-_19_2022