Službeni glasnik 21/2022

Službeni glasnik 21/2022

516
  • Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u

Općinskom vijeću Općine

  • Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Ražanac
  • Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima

Općine Ražanac

Službeni-glasnik-_21_2022