Službeni glasnik 20/2022

Službeni glasnik 20/2022

500
 • Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu
 • III. Izmjena i dopuna Programa izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2022.godinu
 • III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu
 • III. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2022.godinu
 • Zaključak II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2022.godinu
 • Zaključak I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2022.godinu
 • Plana proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna za 2023.godinu
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 • Program javnih potreba u kulturi za 2023.godinu
 • Program javnih potreba u sportu za 2023.godinu
 • Programa socijalne skrbi za 2023.godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
 • Zaključak o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim osobama

 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o visini osnovice i koeficijentima za obračun plaće djelatnika u Dječjem vrtiću Ražanac
 • Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Godišnji Plan razvoja sustave civilne zaštite u Općini Ražanac za 2023.godinu
 • Odluka o zajedničkom programu Općine Ražanac i turističke zajednice Općine Ražanac

kojom se utvrđuje način korištenja boravišne pristojbe za 2023.godinu

 • Zaključak o zahtjevu tvrtke Plodine
 • Odluka o raspoređivanju sredstava sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2022. godinu

Službeni-glasnik-_20_2022