Službeni glasnik 15/2022

Službeni glasnik 15/2022

408

 

 • Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
 • Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Izmjena i dopuna programa javnih potreba na području socijalne skrbi Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac neposrednom pogodbom
 • Odluka o dodijeli javnih priznanja Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022/2023.godinu
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac za školsku godinu od 2022/2023.godinu
 • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studenskih potpora za akademsku godinu 2022/2023.godinu
 • Odluka o izvješću o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2023.godinu.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2022.godini
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ražanac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina
 • Odluka o raspisivanju NATJEČAJA radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac

Službeni-glasnik-_15_2022