Službeno glasilo

Službeno glasilo

444

Plan prijma u upravna tijela Općine Ražanac za 2023.godinu Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2023. godinu Službeni-glasnik_02_2023  

474

Pravilnik o unutarnjem redu u upravnim tijela Općine Ražanac   Službeni-glasnik-_01_2023

571

Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika...

527

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu III. Izmjena i dopuna Programa izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture ...

397

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih odjela  i drugih tijela Općine Ražanac za 2023. godinu   Službeni-glasnik-_19_2022

551

Statutarna Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Ražanac Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Ražanac Odluka o koeficijentima za obračun...

634

Odluka o općinskim porezima Općine Ražanac Odluka o isplati jednokratne potpore studentima Odluka o dodjeli studentskih potpora Službeni-glasnik-_17_2022

467

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2022. godine Odluka o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju Odluka o izmjeni i dopune...

430

  Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu Izmjena i dopuna Programa...

467

  Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Ražanac   Zaključak utvrđivanju konačnog Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ražanac   Službeni-glasnik-_14_2022

Novosti

7
OBAVIJEST O UKLANJANJU I PROMETOVANJU VOZILA U NASELJU LJUBAČ       POŠTOVANI,   DANA 14.06.2024.g. OD 07,00 DO 18,00 SATI VRŠITI ĆE SE ASFALTIRANJE CESTE OD TRAFOSTANICE DO BUNARA...

odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-za-financiranje-programa-i-ili-projekata-koji-doprinose-razvoju-javnih-potreba-u-sportu i kulturi za 2024

OBAVIJEST     KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE GRAĐEVINE NE MOGU GRADITI,...

KOMUNALAC RAŽANAC d.o.o. Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac OIB: 51177800140 IBAN: HR3724070001100244779 Ražanac,...

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA – ODRŽAVANJE „AQUATHONA“   POŠTOVANI,   DANA 30.05.2024.g....

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa...
Skip to content