Službeno glasilo

Službeno glasilo

402

Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine na području Općine Ražanac Odluka o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima...

417

Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2019. godinu   sluzbeni-glasnik-_07_2020

415

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2020/2021 Odluka o upisu djece u Dječji vrtić...

474

Izmjene i dopune odluke o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Ražanac   sluzbeni-glasnik-_05_2020

495

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac u 2020. godini sluzbeni-glasnik-_04_2020

568

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta izgradnje dvorane za ispraćaje u mjesnom groblju Radovin Odluka o davanju suglasnosti o organizaciji i načinu naplate, te...

629

  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac sluzbeni-glasnik-_02_2020

721

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2020. godinu sluzbeni-glasnik-_01_2020

800

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2020. godini Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka...

673

Plan proračuna Općine Ražanac za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturu za 2020. godinu Program održavanja...

Novosti

35
  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Podvršju Službeni glasnik 09_2021

Izviješće o visini troškova izbora

2021_08_09_Odluka o poništenju poziva
Skip to content