Službeno glasilo

Službeno glasilo

402

Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine...

458

Odluka o preraspodjeli sredstava u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ražanac za 2022. godinu Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa...

590

Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2021.godine do 31.12.2021. godine Odluka o zaduživanju Općine Ražanac Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o...

673

II. Izmjena i dopuna godišnjeg Plana  upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2022. godinu Odluka o imenovanju povjerenstva za prodaju nekretnina...

357

Izmjena i dopuna godišnjeg  Plana   upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2022. godinu Službeni-glasnik-_07_2022  

514

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac Službeni-glasnik-_06_2022

519

I. Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2022.godinu I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu I...

447

Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac Službeni-glasnik-_04_2022

588

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2022 g. Službeni-glasnik-_03_2022

367

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac Službeni-glasnik-_02_2022

Novosti

21
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22, dalje u tekstu : ZJN 2016) i  članka 42. Statuta...

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora...

OBAVIJEST   POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA...

Općina Ražanac-zimski raspored 2023-24

Izvješće  Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do...

KOMUNALAC RAŽANAC d.o.o. UPRAVA GROBLJA Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac OIB: 51177800140         P...
Skip to content