Službeno glasilo

Službeno glasilo

435

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu Zaključak o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Ražanac za...

341

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1.-8. razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac za školsku godinu 2021/2021.godine Odluka o provedbi...

551

  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Ražancu (Podvršje) Službeni glasnik 09_2021

318

Izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2021. godinu s projekcijama Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ...

518

Odluka o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Ražanac Službeni glasnik _07_2021

503

Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste –...

334

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ražanac Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje Službeni...

589

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad...

566

Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Ražanac Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o grobljima na području...

504

 Plan javne nabave za 2021. godinu Službeni glasnik _02_2021

Novosti

24
  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

Statutarna Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine...

OBAVIJEST o suzbijanju štetnih glodavaca   Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za...

Poštovani, Želimo Vas obavijestiti da je Općini Ražanac doniran AED- ( automatski...
Skip to content