Službeni glasnik 03/2024

Službeni glasnik 03/2024

105
  • Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac
  • Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac 2024.-2028.godine

Odluka o davanju suglasnosti na potpis Ugovora o zajedničkom financiranju projekta sanacije glavnog lukobrana i gata u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Ražanac 2024.godine

  • Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2024/2025.
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o usklađenju koeficijenata složenosti radnog mjesta
  • Odluka o naknadnom upisu djece u Dječji vrtić Ražanac
  • Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Ražanac
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za izgradnju spomenika Hrvatskim braniteljima
  • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2023.godinu

Službeni-glasnik-_03 2024