Službeni glasnik 05/2024

Službeni glasnik 05/2024

31
  • Odluka o Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Ražanac
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
  • Odluka o davanju suglasnosti za pripajanje isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području 30.trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. za usluge i opskrbe pitkom vodom
  • Odluka o zajedničkom obavljanju poslova redarstva s Općinom Poličnik, Općinom Posedarje, Općinom Novigrad, Općinom Jasenice i Općinom Starigrad
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  • Zaključak o zahtjevu tvrtke HEP ODS
  • Zaključak o zahtjevu tvrtke HEP ODS
  • Odluka o neprihvaćanju zamolbe za umanjenje komunalnog doprinosa
  • Zaključak Općinskog vijeća Općine Ražanac o zahtjevima

Službeni-glasnik-_05 2024

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Ražanac_2024-compressed