Službeni glasnik 07/24

Službeni glasnik 07/24

130
 • Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.srpnja 2023.godine do 31.prosinca 2023.godine
 • Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.01 do 31.12.2023.godine
 • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.godine
 • Izmjena i dopuna proračuna Općine Ražanac za 2024.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.godinu
 • Izmjena i dopuna programa socijalne skrbi za 2024.godinu
 • Zaključak o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2024.godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Ražanac
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na potpis Ugovora o organizaciji i financiranju zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone za 2024.godine
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac
 • Zaključak Općinskog vijeća Općine Ražanac o potpisu prijedloga Kolektivnog ugovora za Dječji vrtić Ražanac

Službeni-glasnik-_07 2024