Službeno glasilo

Službeno glasilo

246

Odluka o izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2020. godinu Zaključak o izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2020. godinu Zaključak...

256

Izvješće o radu općinskog načelnika ta razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2019. godine Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2019. godinu Zaključak o...

256

Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine na području Općine Ražanac Odluka o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima...

262

Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2019. godinu   sluzbeni-glasnik-_07_2020

259

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2020/2021 Odluka o upisu djece u Dječji vrtić...

290

Izmjene i dopune odluke o osnivanju i imenovanju, načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Ražanac   sluzbeni-glasnik-_05_2020

354

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac u 2020. godini sluzbeni-glasnik-_04_2020

319

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta izgradnje dvorane za ispraćaje u mjesnom groblju Radovin Odluka o davanju suglasnosti o organizaciji i načinu naplate, te...

409

  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac sluzbeni-glasnik-_02_2020

458

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2020. godinu sluzbeni-glasnik-_01_2020

Novosti

Skip to content