Službeno glasilo

Službeno glasilo

289

Odluka o izmjeni i dopuni o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika...

274

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu III. Izmjena i dopuna Programa izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture ...

228

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih odjela  i drugih tijela Općine Ražanac za 2023. godinu   Službeni-glasnik-_19_2022

335

Statutarna Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Ražanac Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Ražanac Odluka o koeficijentima za obračun...

398

Odluka o općinskim porezima Općine Ražanac Odluka o isplati jednokratne potpore studentima Odluka o dodjeli studentskih potpora Službeni-glasnik-_17_2022

313

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2022. godine Odluka o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju Odluka o izmjeni i dopune...

264

  Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu Izmjena i dopuna Programa...

347

  Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Ražanac   Zaključak utvrđivanju konačnog Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ražanac   Službeni-glasnik-_14_2022

352

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Sanacija i uređenje parka u Ražancu“ Službeni-glasnik-_13_2022  

342

IV. Izmjena i dopuna godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2022.godinu Službeni-glasnik-_12_2022

Novosti

31
Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2023/2024 (''Službeni glasnik'' Općine Ražanac br. 10/23), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:     NATJEČAJ za...

OBAVIJEST   POZIVAMO RODITELJE ŠKOLSKE DJECE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU JURJA...

Općina Ražanac-zimski raspored 2023-24

Izvješće  Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do...

KOMUNALAC RAŽANAC d.o.o. UPRAVA GROBLJA Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac OIB: 51177800140         P...

Dobrovoljno vatrogasno društvo Ražanac nabavilo je vatrogasnu opremu financiranu...
Skip to content