Službeno glasilo

Službeno glasilo

531

II. Izmjena i dopuna godišnjeg Plana  upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2022. godinu Odluka o imenovanju povjerenstva za prodaju nekretnina...

222

Izmjena i dopuna godišnjeg  Plana   upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2022. godinu Službeni-glasnik-_07_2022  

333

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac Službeni-glasnik-_06_2022

331

I. Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2022.godinu I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu I...

300

Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac Službeni-glasnik-_04_2022

427

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2022 g. Službeni-glasnik-_03_2022

219

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac Službeni-glasnik-_02_2022

468

Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora  KOMUNALNOG DRUŠTVA ''KOMUNALAC RAŽANAC'', d.o.o. Službeni-glasnik-_01_2022

311

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana proračuna za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023.godinu Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i...

282

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu...

Novosti

24
  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

Statutarna Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Općine...

OBAVIJEST o suzbijanju štetnih glodavaca   Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za...

Poštovani, Želimo Vas obavijestiti da je Općini Ražanac doniran AED- ( automatski...
Skip to content