Novosti

Novosti

158

Poštovani, obavještavamo Vas da će Društvo Čistoća d.o.o. od 17. lipnja do 17. rujna 2019. godine. posude (kante) prazniti dva puta tjedno (srijedom u subotom). ljetni-raspored-odvoza-opcina-razanac  

207

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2018. godinu sluzbeni-glasnik-06_2019

136

izvjesce_o_provedbi_plana_gospodarenja_otpadom_razanac_2018

224

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje parkirnih površina u Ražancu – Lokacija 2“ sluzbeno-glasilo-05_2019

290

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42....

195

Poštovani!   Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana...

139

objava-biracima-izbori-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina

94

plan-javne-nabave-za-2019

296

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac Odluka o komunalnoj naknadi Odluka o...

Više o Općini Ražanac

Općina Ražanac je smještena  oko 20 km sjeveroistočno od...

Prošlost života na ovom prostoru vodi nas daleko u...

Ranohrvatsko selo Ražanac do turskih je provala bilo smiješteno...

Opis grba: na plavoj podlozi u središnjem dijelu se...