Dječji vrtić u Ražancu

Dječji vrtić u Ražancu

4501

Dječji vrtić nalazit će se uz Osnovnu školu Jurja Barakovića u Ražancu, na parceli veličine 600 kvadrata. Cijela investicija stajala je 2.212.427,50 kuna. U investiciju ulazi građenje vrtića, uređenje okoliša oko vrtića te opremanje vrtića.

U općini Ražanac ima 40-ak djece s kojima putujuća teta Zlata Miočić-Stošić radi u mjestima Ražanac, Rtina, Jovići, Radovin, Krneza, Ljubač, Ljubački Stanovi i Podvršje, te odrađuje obveznu godinu male škole, a ukupan broj predškolaca koji bi pohađali dječji vrtić u Ražancu je oko 120.

„Putujuća teta“ je do sada bila jedino rješenje, no jasno je da je vrtić u općini nužno potreban. Na dosadašnji način mi smo pokrivali potrebe djece da imaju godinu odrađene predškole, nužne za polazak u osnovnu školu, ali i taj je dio odrađivan u područnim školama, bez pravih uvjeta. Izgradnjom vrtića stvorit će se potrebni uvjeti za rad s djecom svih predškolskih uzrasta, što će značajno pridonijeti i kvaliteti života njihovih roditelja.

Projekt je sufinanciran iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Zgrada je društvene namjene, katnosti – prizemlje, ima građevinsku bruto površinu 343 m2, sastoji se od ulaznog dijela s prostorom za više namjena, sobe za izolaciju djeteta, sobe za osoblje, spremišta i skupnih jedinica s pripadajućim garderobama, sanitarijama i igraonicama

 

U prilogu se nalaze financijska izvješća: Financijsko izvješće izgradnje dječjeg vrtića i financijsko izvješće uređenja okoliša dječjeg vrtića.

Financijsko izvješće- Izgradnja dječjeg vrtića u Ražancu

Financijsko izvješće- uređenje okoliša dječjeg vrtića Ražanac