Naselja općine

Naselja općine

718
                    Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog...

3145
Ime mjesta Ražanca prvi se put spominje 1332. godine u popisu dobara zadarskog plemića Vučine Martinušića . No brojni nalazi predmeta iz kamenog doba,...

3567
Rtina je smještena kao što joj samo ime kaže na velikom rtu 43 m nadmorske visine. Upravo je taj rt najsjeverniji dio kopnenog dijela Dalmacije...

3339
Radovin je udaljen 10 km jugoistočno od Ražanca. U sastavu Radovina se nalaze slijedeći zaselci: Dundovići, Marasovići, Jokići, Paići, Uzelci, Rudelići, Bistrići, Beretini... Zaseoci nose...

3674
More kao da je odnekud dolutalo! Tako bi netko mogao pomisliti putujući od Zadra o prizoru koji se iznenada ukaže nakon petnaestak kilometara putovanja u...

3290
Jovići se nalaze u istočnom dijelu općine Ražanac . Nastali su na starohrvatskom selu Čakavaci. Ime su dobili po obitelji Jović koja se tu nalazi...

2984
Ljubački Stanovi nalaze se 9 km jugozapadno od Ražanca. Mjesto broji stanovnika Nalazi se na obali Ljubačkog zaljeva na ulazu u Ljubač s Južne...

2836
Krneza (općina Ražanac, Zadarska županija, Republika Hrvatska) selo je u Sjevernoj Dalmaciji (uz sjeverozapadni rub Ravnih Kotara) smješteno 16 km sjeverno od Zadra, 5...

2495
Podvršje je naselje sa stotinjak žitelja smješteno na južnoj , prisojnoj strani Matakovog briga, brdovitog grebena što se proteže od Radovina na istoku do...

Mjesta u Općini Ražanac

                    Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i...

Ime mjesta Ražanca prvi se put spominje 1332. godine...

Rtina je smještena kao što joj samo ime kaže...

Radovin je udaljen 10 km jugoistočno od Ražanca. U sastavu...

More kao da je odnekud dolutalo! Tako bi netko mogao...

Jovići se nalaze u istočnom dijelu općine Ražanac . Nastali...

Ljubački Stanovi nalaze se 9 km jugozapadno od Ražanca....

Krneza (općina Ražanac, Zadarska županija, Republika Hrvatska) selo je...