Istaknuto
Istaknuto

141
 •  NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Službeni-glasnik-_04 2024 (1)

Ponudbeni-obrazac-2024-a (1)

Izjava vlasništvoIzjava-1

Izjava-2

Izjava-3

124

Poštovani,

 

Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju  Gerontodomaćica / gerontodomaćin – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom te Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da ste ispunili administrativne uvjete javnog poziva u sklopu provedbe projekta „Ražanac – moj dom+“.

 

Molimo Vas da se odazovete Pozivu na intervju 26. ožujka 2024. godine

(utorak) u 09:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

 

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ

168

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 202l-2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Općini Ražanac odobren je projekt .,Ražanac – moj dom +II“, (SF.3.4.11.01.0002) te članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18,03/21,18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI OG LAS

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na projektu “Ražanac – moj dom +II“

 

 

GERONTODOMAĆICA/ GERONTODOMAĆIN – PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

 1. Broj izvršitelja: 2
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – 30 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Ražanac
 5. Opis poslova:
  1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i )
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogjeva i sl.. organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova î drugih potrepština),
  3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
  4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba,

 

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

PRUŽATELJ USLUGE ĆE PRUŽATI USLUGU ZA 6 PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE.

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:
 2. Punoljetnost
 3. Hrvatsko državljanstvo

 

 1. Kandidati moraju priložiti:
 2. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o završenom obrazovanju (osnovna škola, srednja škola, fakultet)
 5. Ispis radnog staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Obrazac prijave może se preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr ili osobno  u Općini Ražanac,  Ražanac XVII 61, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

 

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 

Općina Ražanac

Ražanac XVII 61

23248 Ražanac

putem pošte ili osobno najkasnije do 21. ožujka 2024. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: “Prijava na oglas- Ražanac – moj dom + II“

 

S osobama koje ispunjavaju uvjete obaviti će se intervjui na temelju kojeg će se napraviti rang lista kandidata.

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijave biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

Općina Ražanac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

NAČELNIK 

Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 102-01/24-01/06

URBROJ: 2198-11-03-24-4

Ražanac: 18.03.2024. godine

 

Prijavnica za posao projekt zaželi

221

Poštovani,

Zahvaljujemo se na prijavi na poziciju  Gerontodomaćica / gerontodomaćin – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom te Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da ste ispunili administrativne uvjete javnog poziva u sklopu provedbe projekta „Ražanac – moj dom+“.

Molimo Vas da se odazovete Pozivu na intervju 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

304
 • Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ražanac
 • Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac 2024.-2028.godine

Odluka o davanju suglasnosti na potpis Ugovora o zajedničkom financiranju projekta sanacije glavnog lukobrana i gata u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Ražanac 2024.godine

 • Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2024/2025.
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o usklađenju koeficijenata složenosti radnog mjesta
 • Odluka o naknadnom upisu djece u Dječji vrtić Ražanac
 • Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Ražanac
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za izgradnju spomenika Hrvatskim braniteljima
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za 2023.godinu

Službeni-glasnik-_03 2024

256

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 202l-2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Općini Ražanac odobren je projekt .,Ražanac – moj dom +II“, (SF.3.4.11.01.0002) te članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18,03/21,18/22), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

 

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na projektu “Ražanac – moj dom +II“

 

 

GERONTODOMAĆICA/ GERONTODOMAĆIN – PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

 1. Broj izvršitelja: 10
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – 30 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Ražanac
 5. Opis poslova:
  1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i )
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogjeva i sl.. organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova î drugih potrepština),
  3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
  4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba,

 

Na javni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

PRUŽATELJ USLUGE ĆE PRUŽATI USLUGU ZA 6 PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE.

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:
 2. Punoljetnost
 3. Hrvatsko državljanstvo

 

 1. Kandidati moraju priložiti:
 2. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi, ukoliko je ista završena
 5. Ispis radnog staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Obrazac prijave może se preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr ili osobno  u Općini Ražanac,  Ražanac XVII 61, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

 

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

 

Općina Ražanac

Ražanac XVII 61

23248 Ražanac

putem pošte ili osobno najkasnije do 01. ožujka 2024. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: “Prijava na oglas- Ražanac – moj dom + II“

 

S osobama koje ispunjavaju uvjete obaviti će se intervjui na temelju kojeg će se napraviti rang lista kandidata.

 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijave biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Ražanac.

 

Općina Ražanac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

NAČELNIK

 

Damir Jordan, ing.

 

KLASA: 102-01/24-01/06

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac: 20.02.2024. godine

Prijavnica za posao

283

Na temelju članka 20.25. i 49. Zakona o lokalnim porezima (” Narodne novine”, broj:115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), članka 73. Općeg poreznog Zakona (”Narodne novine”, broj:115/16,106/18,121/19,32/20,42/20 i 144/20) i Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:14/23), Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024.GODINU

 

 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe- vlasnici kuća za odmor na području Općine Ražanac da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima, dostave podatke  o kućama za odmor Upravnom odijelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac, najkasnije do 31.ožujka 2024.godine, radi utvrđivanja poreza na kuću za odmor u tekućoj godini.

 

Prema članku 25.Zakona o lokanim porezima propisano je da porez na kuće za odmor  plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova  prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne  smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva , oruđa, drugog pribora

 

Sukladno Odluci o porezima Općine Ražanac, porez na kuće za odmor plaća se godišnje  u iznosu od 5,00 eura/m2 korisne površine.

 

Za nepodnošenje prijave s podatcima bitnim za utvrđivanje poreza na kuću za odmor , sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima predviđene su novačene  kazne  do 3.310,00 eura.

 

 

Obrazac prijave može se preuzeti u Upravnom odijelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac ili na web stranici Općine www.opcina-razanac.hr

 

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno , poštom na adresu Općina Ražanac Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove, Ražanac XVII KBR.61, 23248 Ražanac ili na mail: tajnistvo@opcina-razanac.hr, racunovodstvo@opcina-razanac.hr

 

 

PROČELNICA

Anita Krpina,mag.admin.publ

KLASA:410-01/24-01/04

URBROJ:21–98-11-03-24-1

Ražanac, 21.02.2024.godine

 

Obrazac_prijave_poreza_na_kuće_za_odmor_-Općina RAŽANAC

244

 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 202l-2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Općini Ražanac odobren je projekt .,Ražanac – moj dom + II“, (SF.3.4.11.01.0002) te članka 42. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik Općine Ražanac“, broj: 04/18,03/21,18/22).

Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

OTVORENI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU .,RAŽANAC – MOJ DOM + II“ U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

 

 

 

Odabranim projektom „Ražanac – moj dom + II“ predviđeno je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina), i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljane skupine koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 120% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažom od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO joś nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koja istovremeno ne koristi slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
 2. Osoba koja živi u dvočlanom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 200% od proșječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 3. Osobe koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge -usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

4.Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg iIi četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

Popunjen Obrazac 1.: Prijava na Otvoreni Javni poziv mogu podnijeti svi pripadnici cljjane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, zajedno s dokaznom dokumentacijom kojom to potvrđuju:

 

Za osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake iIi slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitka
 3. Popunjen i potpisan Obrazac 2: Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva,

 

 

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake iIi slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. popunjen i potpisan Obrazac Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva,
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vjeśtačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta — oštećenja funkcionalnih sposobnosti

 

 

 

 

Popunjavanjem obrazaca koji se nalaze uz prilog ovog Javnog poziva za sudjelovanjem u projekta svaki zainteresirani pripadnik ciljane skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.“

 

 

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Otvorenog Javnog poziva obrasce za prijavu mogu preuzeti na stranicama Općine Ražanac www.opcina-razanac.hr ili osobno  u Općini Ražanac,  Ražanac XVII 61, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

 

Pripadnici ciljane skupine ulaze u projektnu aktivnost za cijelo vrijeme trajanja ovog Javnog poziv, a po zadovoljenju uvjeta propisanih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0002, .,Ražanac – moj dom +II“

 

 

Preuzeti i ispunjeni obrasci mogu se predati svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, i to u vremenu od 07.30 do 15:30 sati, u prostorijama Općine Ražanac,  Ražanac XVII 61, ili putem pošte na adresu Općine Ražanac: Ražanac XVII 61, Ražanac 23248. Prijave traju trajno, do završetka projekta.

 

 

NAČELNIK

Damir Jordan, ing.

 

 

 

KLASA: 102-01/24-01/07

URBROJ: 2198-11-03-24-1

Ražanac: 20.02.2024. godine

 

 

 

 

 1. Obrazac Prijava za Javni poziv,

,

 1. Obrazac Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,

 

Obrazac-1.-Prijava-na-Javni-poziv (1)

Obrazac-3.-Izjava-pripadnika-ciljane-skupine-o-broju-clanova-kucanstva

249

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članku 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 14/23 ) načelnik Općine Ražanac donosi:

 

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Prora
unu Općine Ražanac za 2024. godinu

 

Članak 1.

Odobrava se preraspodjela utvrđenih sredstava između pozicija u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura.

 

Članak 2.

Preraspodjela sredstava između proračunskih stavki utvrđena je prema tablici u nastavku:

ŠIFRA NAZIV IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN SMANJENJE POVEĆANJE NOVI PLAN
1 2 3 4 5 6 7
GLAVA 00202 UPRAVNI ODJEL ZA KOM. GOSP., JAVNU NABAVU I EU FONDOVE          
PROGRAM 1012 Upravni odjel za kom. gosp., javnu nabavu i EU fondove          
AKTIVNOST/PROJEKT K101201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE          
IZVOR FINANCIRANJA

12

IZVORNI PRIHODI – VIŠAK PRIHODA          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 13.000,00 13.000,00 -650,00 0,00 12.350,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101207 UREĐENJE PROSTORIJA U ZGRADI DZ I OŠJB          
IZVOR FINANCIRANJA

11

IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IM. 15.000,00 15.000,00 -750,00 0,00 14.250,00
PROGRAM 1014 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture          
AKTIVNOST/PROJEKT K101404 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 15.000,00 15.000,00 -750,00 0,00 14.250,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101405 IZGRADNJA PO DV RAŽANAC U RADOVINU          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 100.000,00 100.000,00 0,00 4.350,00 104.350,00
IZVOR FINANCIRANJA 12 IZVORNI PRIHODI – VIŠAK PRIHODA          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 450.000,00 450.000,00 0,00 650,00 450.650,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101406 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OŠJB          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 35.000,00 35.000,00 -1.750,00 0,00 33.250,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101408 PZ VUKOVAC          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 20.000,00 20.000,00 -1.000,00 0,00 19.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT K101410 DOGRADNJA MLETAČKE KULE U RAŽANCU          
IZVOR FINANCIRANJA 11 IZVORNI PRIHODI – OPĆINSKI PRORAČUN          
SKUPINA (RASHOD/IZDATAK) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IM. 13.000,00 13.000,00 -100,00 0,00 12.900,00
SVEUKUPNO PROMJENE   661.000,00 661.000,00 -5.000,00 5.000,00 661.000,00

 

Članak 3.

Ova odluka je sastavni dio Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave na službenim web stranicama Općine Ražanac.

 

KLASA: 400-01/24-01/32

URBROJ: 2198-11-02-24-1

Datum: 14. veljače 2024. godine

 

 

                                                                                                    Općinski Načelnik:

Damir Jordan, ing

 

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024 godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Ražanac za 2024. godinu

 

Sukladno članku 60. Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 114/21), te odredbama članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Ražanac br. 14/23) Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.

 

Preraspodjela sredstava izvršena je kako bi se namaknula dostatna sredstva za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem jer je cijena ekonomski najpovoljnije ponude bila veća od procijenjene vrijednosti nabave. S obzirom na to da je cijena ponude kod svih sposobnih ponuditelja koji su dostavili valjanu ponudu u ovom postupku javne nabave prelazila procijenjenu vrijednost nabave, Općina Ražanac je osiguraala financijska sredstva za nabavu do iznosa ekonomski najpovoljnije ponude kako bi se mogao sklopiti ugovor s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem imajući u vidu da je Općina Ražanac u obvezi primijeniti odredbe ZJN 2016 na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava i izbjegavanje nepotrebnog trošenja materijalnih, vremenskih i ljudskih resursa u slučaju poništavanja postupka javne nabave te eventualnog pokretanja ponovljenog postupka javne nabave za ovaj predmet nabave.

Uzimajući u obzir dugotrajnost postupka javne nabave za nabavu radova (provedba prethodnog savjetovanja, postupak javne nabave), sufinanciranje izvođenja radova koji su predmet postupka javne nabave sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost te trošenje materijalnih, vremenskih i ljudskih resursa za eventualno ponovno pokretanje novog postupka za isti predmet nabave, ukoliko bi Općina Ražanac kao Naručitelj poništio ovaj postupak javne nabave jer su sve dostavljene valjane ponude neprihvatljive zbog toga što cijena ponude kod svih ponuditelja prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva za nabavu, Naručitelj je odlučio osigurati financijska sredstva za nabavu do iznosa ekonomski najpovoljnije ponude kako bi mogao sklopiti ugovor s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem imajući u vidu da je Naručitelj u obvezi primijeniti odredbe ZJN 2016 na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

 

 

 

 

519

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ‘Narodne novine ‘ broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:04/18, 03/21, 18/22), te članka 25., 26. i 27. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac”, broj:13/19, 11/21) i Odluke  Općinskog vijeća Općine Ražanac o raspisivanju NATJEČAJA radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba (”Službeno glasilo Općine   Ražanac” 10/23, 12/23), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

 

1 Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta mladim osobama sukladno čl.

 1. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Ražanac.

 

 

Red. br. Čestica zemlje K.O. Površina (m2) Cijena (EUR/m2)

 

Položaj:
1. 2937 Ražanac 443 58,61 Ražanac/

Ražanac

2.* 3807* Ražanac 970 44,20 Ražanac/

Rudići

3. 7358 Ražanac 1232 42,02 Ražanac/

Jovići

4. 6259/2 Ražanac 929 34,61 Ražanac/

Rudići

5. 7355/2 Ražanac 1000 36,70 Ražanac/

Jovići

(Napomena *: Preko predmetne čestice prelazi vodovodni cjevovod, fotografija u prilogu)

 

 

 

Procjenu vrijednosti predmetnih čestica izradio je stalni sudski vještak za procjenu nekretnina za područje Županijskog suda u Zadru Željko Predovan dipl.inž.arh., Kralja Tvrtka 3, Zadar.

 

 1. Namjena zemljišta određena je izmjenama i dopunama Prostornog planom uređenja Općine Ražanac („Službeni glasnik” Općine Ražanac 04/23). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 1. Ponuditelji mogu biti mlade osobe s prebivalištem na području Općine Ražanac i to;

 

 

–           da nisu stariji od 40 godina

–           da u trenutku prijave na natječaj imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac kao i da su u prethodnom razdoblju imali prijavljeno prebivalište na području Općine Ražanac od najmanje 10 godina.

 

 1. Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

–           ime, prezime, OIB, (fizička osoba)

–           preslik osobne iskaznice

–           uvjerenje o prebivalištu

–           dokaz da nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da on ili njegov supružnik nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu (zk izvadak, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da u Republici Hrvatskoj nemaju stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu)

–           da ponuditelj ili njegov supružnik nije imao stan, kuću ili odgovarajuće građevinsko zemljišta koje je otuđio (prodao, darovao i sl.) u zadnjih 5 godina (potvrda Porezne uprave)

–           oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;

–           ponuđenu cijenu za m2 te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje (za slučaj obročnog plaćanja dijela cijene (do 50 %) ponuditi uvjete i rokove);

–           broj računa i banku ponuditelja za povrat jamčevine;

–           izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja.

 

Ponudi se mora priložiti:

–           dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Ražanac IBAN HR9324070001837100003, model plaćanja HR68, poziv na broj odobrenja 7889 – OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Općini Ražanac, čes.zem. ( broj parcele )

–           dokaz da ponuditelj nema duga prema Općini Ražanac. (potvrda računovodstva Općine Ražanac, zahtjev podnijeti na mail: racunovodstvo@opcina-razanac.hr)

 

Ponuditelj u svojoj ponudi može pored čest. zem. navedene kod uplate jamčevine dati ponudu za još maksimalno 2 č. zem. s ponudom cijene (alternativna ponuda), a jamčevinu plaća samo za prvo izabranu česticu.

 

 1. Ponuditelji mogu na javnom natječaju kupiti samo jednu nekretninu, a pravo na kupnju građevinskog zemljišta pod povoljnijim uvjetima mogu ostvariti samo jednom.

 

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

 

 1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Zadarski list“ i na web stranici Općine Ražanac.

 

 1. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Ražanac XVII,kbr.61, 23248 Ražanac , u zatvorenom omotu s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta (mlade osobe) – ne otvaraj.“

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

 

 1. Otvaranje ponuda obavit će se dana 01.03.2024. u 13.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Ražanac u Ražancu. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

 

 1. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Kupac je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Odluke uplatiti na žiroračun Općine Ražanac iznos od 50 % prodajne cijene jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude. Preostalih 50 % prodajne cijene kupac može uplatiti u obrocima najduže u roku od jedne godine od dana donošenja Odluke što će se pobliže odrediti posebnim rješenjem.

 

 1. Ponuditelj koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama te pristupiti pripremi zemljišta i ishođenju dokumenata za izgradnju objekta te iste izgraditi u rokovima i sukladno odredbama zakona o gradnji.

 

 1. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.

 

 1. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati. Provedbu natječaja obaviti će Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta, a o rezultatima natječaja natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Sukladno čl. 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac, popust pri kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Ražanac radi rješavanja stambenog pitanja ostvaruje se na način da se plaća 25% od najpovoljnije ponuđene cijene u provedenom natječajnom postupku

 

Da bi se ostvarili pravo na popust na kupoprodajnu cijenu, kupci su dužni dostaviti Općini;

 

–           Uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne Policijske uprave

–           Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nemaju u Republici Hrvatskoj stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu

–           Uvjerenje zk odjela nadležnog općinskog suda da nemaju na području Općine Ražanac stan ili kuću odnosno odgovarajuće građevinsko zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu.

–           Potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina u zadnjih 5 godina.

 

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta, položajni nacrt parcela te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Općine Ražanac ili na telefon: 651- 402 svaki radni dan od 8:00 do 12:00 sati.

 

OPĆINA RAŽANAC OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Jordan, ing

 

KLASA: 940-01/24-01/09

URBROJ: 2198-11-02-24-1

 

Ražanac, 09. veljače 2024.godine

 
IMG-20240208-WA0002

 

Novosti

7
OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA ZA KONCERT „GIULIANA I DIKTATORA“   POŠTOVANI,   DANA 26.07.2024.g. ZBOG ODRŽAVANJA KONCERTA GIULIANA I DIKTATORA U RTINI MIOČIĆI NA RIVI, VRŠITI ĆE...

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola...

KLASA: 363-01/23-01/195 URBROJ: 2198-11-04-24-1 Ražanac, 11. srpnja 2024.godine     OBAVIJEST   OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU...
Skip to content