Službeni glasnik 18/2020

Službeni glasnik 18/2020

1088
  • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
  • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa Općine Ražanac i trećih osoba
  • Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ražanac
  • Izvješće o  radu komunalnog redarstva Općine Ražanac za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2020.godine

sluzbeno-glasnik-_18_2020