Službeni glasnik 08/2019

Službeni glasnik 08/2019

1390
  • Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Ražanac
  • Odluka o komunalnom redu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenj
  • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa Općine Ražanac i trećih osoba

sluzbeno-glasilo-08_2019