Službeno glasilo 11/16

Službeno glasilo 11/16

1503
  • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ražanac za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu
  • Odluka o Planu zaštite od požara Općine Ražanac za 2016. godinu
  • Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ražanac
  • Odluka o davanju suglasnosti o visini iznosa participacije roditelja korisnika Dječjeg vrtića Ražanac
  • Odluka o davanju suglasnosti na privremeno korištenje prostora dječjeg vrtića Ražanac za potrebe održavanja engleskog jezika
  • Odluka o davanju suglasnosti na privremeno korištenje prostora dječjeg vrtića Ražanac za potrebe održavanja ritmike za djecu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac

sluzbeno-glasilo_11_2016