Službeno glasilo 07/2017

Službeno glasilo 07/2017

1311
  • Izvješće o radu općinskog načelnika od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
  • Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Ražanac za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Ražanac za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
  • Izmjena i dopuna programa građenja i održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Izmjena i dopuna programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, školstvu i socijalnoj skrbi za 2017. godinu
  • Izmjene i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
  • Izmjene i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
  • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2017./2018. godinu
  • Odluka o provedbi natječaja za dodjelu studentskih potpora za nastavnu godinu 2017./2018. godinu
  • Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda Osnovne škole „Juraj Baraković“ Ražanac

sluzbeno-glasilo-_07_2017