Službeno glasilo 03/2017

Službeno glasilo 03/2017

2128
 • Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Ražanac za razdoblje 2015. – 2020. godine
 • Odluka o donošenju III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Ražanac
 • Zaključak o godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2016. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti za potpis ugovora s OTP bankom
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće i koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta zaposlenika Dječjeg vrtića Ražanac
 • Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika dječjeg vrtića Ražanac
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2017/2018
 • Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Općine Ražanac i Vodovod d.o.o. Zadar
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac po zamolbi Vesne Škulić
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima
 • Odluka o promjeni naziva dijela ulice u mjestu Radovin

sluzbeno-glasilo-_03_2017