Službeni glasnik 20/2020

Službeni glasnik 20/2020

752
  • Proračun Općine Ražanac za 2021.godinu s projekcijama za 2022.godinu i 2023.godinu
  • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.
  • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.
  • Financijski plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2021.godinu s projekcijama za 2022.godinu i 2023.godinu
  • Financijski plana Knjižnice Juraj Baraković za 2021.godinu s projekcijama za 2022. godinu i 2023.godinu
  • Odluka o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića Ražanac
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u općinskom vijeću Općine Ražanac za 2020.godinu
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Ražanac u 2021.godini

Službeno glasnik _20_2020