Službeni glasnik 11/2022

Službeni glasnik 11/2022

559
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih osoba
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima
 • Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju prava služnosti
 • Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o stjecanju prava vlasništva
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Ražanac
 • Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Ražanac
 • Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za 2022.godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za razdoblje od 2022. do 2025. godine
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti o oslobođenju od cjelokupne participacije za pohađanje poludnevnog programa za dijete Milana Pomeranko u Dječjem vrtiću Ražanac
 • Zaključak o obustavljanju Projekta reciklažnog dvorišta u Vuletama
 • Zaključak o legalizaciji ogradnog zida
 • Zaključak o štali u Rudićima
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općina Ražanac za 2021. godinu

Službeni-glasnik-_11_2022