Službeni glasnik 10/2021

Službeni glasnik 10/2021

577
  • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike od 1.-8. razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac za školsku godinu 2021/2021.godine
  • Odluka o provedbi Natječaja za dodjelu studenskih potpora za akademsku godinu 2021./2022.
  • Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općine Ražanac za školsku godinu 2021./2022.
  • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac
  • Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa
  • Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2020.godinu
  • Izvješće o radu načelnika Općine Ražanac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

 

Službeni glasnik _10_2021