Službeni glasnik 09/23

Službeni glasnik 09/23

323
  • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o naknadnom upisu djece u Dječji vrtić Ražanac

za pedagošku 2023./2024. godinu

  • Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i stimulativnom nagrađivanju u radu službenika i namještenika upravnih tijela Općine Ražanac

 

Službeni-glasnik_09_2023