Službeni glasnik 09/2022

Službeni glasnik 09/2022

709
 • Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2021.godine do 31.12.2021. godine
 • Odluka o zaduživanju Općine Ražanac
 • Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Plana Proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ražanac za 2021.godinu
 • Izvješće o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu
 • Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2021.godinu
 • Godišnji izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice Jurja Barkovića za 2021.godinu
 • Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.10.2021. godine do 01.04.2022.godine
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa Općine Ražanac i trećih osoba
 • Odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o grobljima na području Općine Ražanac
 • Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Ražanac
 • Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Ražanac
 • Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Ražanac
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Ražanac
 • Analize stanja sustava civilne zaštite i spašavanja na području Općine Ražanac za 2022.godinu te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ražanac za razdoblje od 2022. godine do 2024.godine

Službeni glasnik 09_2022