Službeni glasnik 06/2021

Službeni glasnik 06/2021

784
  • Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
  • Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  • Odluka o načinu korištenja službenog vozila te načinu utvrđivanja plaće po toj osnovi
  • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2020.godinu
  • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković Ražanac za 2020.godinu

Službeni glasnik _06_2021