Službeni glasnik 05/2022

Službeni glasnik 05/2022

694
 • I. Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2022.godinu
 • I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • I .Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba na području socijalne skrbi Općine Ražanac za 2022.godinu
 • I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za 2022.godinu
 • Odluka o zakupu javnih površina na području Općine Ražanac
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o produljenju roka za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje ,, mladim osobama”
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Ražanac
 • Odluka o upravljanju i održavanju tržnice na malo
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o usklađenju koeficijenta složenosti radnog mjesta
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2022/2023.godinu
 • Odluka o novčanoj pomoći za Roka Borzina
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac
 • Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Odluka o zamjeni nekretnina Općine Ražanac i fizičke osobe
 • Odluka o predlaganju članova nadzornog odbora trgovačkog društva „KOMUNALAC RAŽANAC“ d.o.o.

Službeni-glasnik-_05_2022