Službeni glasnik 04/19

Službeni glasnik 04/19

1699
 • Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 • Odluka o zajedničkom programu Općine Ražanac i Turističke zajednice Općine Ražanac kojom se utvrđuje način korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Ražanac za pedagošku godinu 2019/2020
 • Odluka o visini naknade za rad načelnika i zamjenika načelnika te drugim pravima navedenih dužnosnika
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Općine Ražanac i trećih osoba
 • Odluka o raspisivanju natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac
 • Odluka sufinanciranju  preuređenja školskog igrališta u Rtini
 • Odluka o određivanju imena ulice u Rtini

sluzbeno-glasilo-04_2019