Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade...