Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike prvih razreda Osnovne škole Jurja...

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike prvih razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac

1205

Temeljem članka 40. Statuta Općine Ražanac (” Službeni glasnik” Zadarske županije, broj:7/14,10/14 i 9/15), Općinski načelnik Općine Ražanac, donosi

 O D L U K U

o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike prvih razreda Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja udžbenika za učenike prvih razreda Osnovne škole Juraj Baraković u Ražancu, s prebivalištem na području Općine Ražanac  iz proračuna Općine Ražanac za 2016. godinu.

Članak 2.

Općina Ražanac će sufinancirati  nabavu udžbenika za polaznike prvih razreda Osnovne  škole Juraj Baraković Ražanac, sa prebivalištem djeteta i roditelja na području Općine Ražanac u visini od 700,00 kuna po svakom učeniku.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac  će roditeljima učenika osnovne škole Juraj Baraković, utvrđeni iznos sufinanciranja udžbenika za učenike prvih razreda osnovne škole s prebivalištem na području Općine Ražanac, na njihove tekuće račune uz predočenje osobne iskaznice, OIB-a i IBAN-a, u roku od trideset dana od dostave potrebnih podataka iz ovoga članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                              Nikola Miletić,ing

odluka-o-sufinanciranju-nabave-udzbenika-za-ucenike-osnovne-skole-2016-juraj-barakovic