Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu...