JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024.GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024.GODINU

284

Na temelju članka 20.25. i 49. Zakona o lokalnim porezima (” Narodne novine”, broj:115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), članka 73. Općeg poreznog Zakona (”Narodne novine”, broj:115/16,106/18,121/19,32/20,42/20 i 144/20) i Odluke o općinskim porezima Općine Ražanac (”Službeni glasnik Općine Ražanac, broj:14/23), Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024.GODINU

 

 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe- vlasnici kuća za odmor na području Općine Ražanac da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima, dostave podatke  o kućama za odmor Upravnom odijelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac, najkasnije do 31.ožujka 2024.godine, radi utvrđivanja poreza na kuću za odmor u tekućoj godini.

 

Prema članku 25.Zakona o lokanim porezima propisano je da porez na kuće za odmor  plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova  prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne  smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva , oruđa, drugog pribora

 

Sukladno Odluci o porezima Općine Ražanac, porez na kuće za odmor plaća se godišnje  u iznosu od 5,00 eura/m2 korisne površine.

 

Za nepodnošenje prijave s podatcima bitnim za utvrđivanje poreza na kuću za odmor , sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima predviđene su novačene  kazne  do 3.310,00 eura.

 

 

Obrazac prijave može se preuzeti u Upravnom odijelu za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Ražanac ili na web stranici Općine www.opcina-razanac.hr

 

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno , poštom na adresu Općina Ražanac Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove, Ražanac XVII KBR.61, 23248 Ražanac ili na mail: tajnistvo@opcina-razanac.hr, racunovodstvo@opcina-razanac.hr

 

 

PROČELNICA

Anita Krpina,mag.admin.publ

KLASA:410-01/24-01/04

URBROJ:21–98-11-03-24-1

Ražanac, 21.02.2024.godine

 

Obrazac_prijave_poreza_na_kuće_za_odmor_-Općina RAŽANAC