Natječaji

Natječaji

171

Na temelju članka 20.25. i 49. Zakona o lokalnim porezima ('' Narodne novine'', broj:115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), članka 73. Općeg poreznog Zakona (''Narodne...

160

    Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o...

336

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine ' broj: 91/96,68/98,137/99 ,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i...

199

  Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 -...

298

    Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine,...

114

    Na temelju članaka 40. i 41. s Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 20. stavak 3....

251

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Ražanac“ broj 05/22, 15/22, 04/23), objavljuje sljedeći     JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP...

517

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 'Narodne novine  'broj: 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 ,143/12 i 152/14), članka 42. Statuta Općine...

484

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2023/2024 (''Službeni glasnik'' Općine Ražanac br. 10/23), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:     NATJEČAJ za...

404

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Ražanac, na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima (‘’Službeni glasnik Zadarske županije’’ broj 08/07) objavljuje       JAVNI POZIV za podnošenje...

Novosti

11
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.srpnja 2023.godine do 31.prosinca 2023.godine Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu Izvješće...

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina...

OBAVIJEST   POŠTOVANI,   OBAVIJEŠTAVAMO VAS DA U PERIODU OD  29.04.2024g  DO  03.05.2024G...

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na...
Skip to content