Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na kupnju povlaštene sezonske...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na kupnju povlaštene sezonske parkirne karte

552

 

 

Načelnik Općine Ražanac, na temelju članka 5. Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje  (‘’Službeni glasnik Općine Ražanac’’ broj 07/20) objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na kupnju povlaštene sezonske parkirne karte

Pravo na sezonsku povlaštenu kartu ima:

 

  1. osoba s prebivalištem na području Općine Ražanac što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i vlasnik je vozila ili korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 100,00 kn,

 

  1. fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Ražanac a nema prebivalište na području Općine Ražanac, što dokazuje potvrdom poslodavca i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 200,00 kn,

 

  1. pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Ražanac, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga , što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 250,00 kn.

 

  1.  fizička osoba, pravna osoba, fizička osoba obrtnik koja je obveznik poreza na kuće za odmor: što dokazuje potvrdom JUO Općine Ražanac da je obveznik poreza na kuće za odmor, te potvrdom TZO Općine Ražanac da se u sustavu E-visitor vodi kao vlasnik kuće za odmor na području Općine Ražanac, izvodom iz zk, ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 250, 00 kn.

 

  1. fizička osoba, pravna osoba, fizička osoba obrtnik koja je iznajmljivač što dokazuje rješenjem Ministarstva turizma ili rješenjem nadležnog Ureda državne uprave ili rješenjem nadležnog Upravnog odjela za povjerene poslove ureda državne uprave te potvrdom TZO Općine Ražanac da je registrirana kao iznajmljivač na području Općine Ražanac, izvodom iz zk, ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom – po cijeni od 250,00 kn.

 

Zahtjevi se podnose osobno u prostorijama Općine Ražanac ili mailom na: juo@opcina-razanac.hr, svakim radnim danom od 07,00-15,00 sati.

 

 
KLASA:340-01/20-01/23
URBROJ:2198-10-20-1
Ražanac,  24.06.2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

Pregled privitka zahtjev za izdavanje povlaštene sezonske karte.pdf

zahtjev za izdavanje povlaštene sezonske karte.pdf
139 KB