Zaželi – Ražanac moj dom

Zaželi – Ražanac moj dom

1325

Zaželi – Ražanac moj dom

 

Osnovne informacije o projektu

Fond:             Europski socijalni fond

Operativni progam:  OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:   Zaželi – program zapošljavanja žena

Naziv projekta:        RAŽANAC – MOJ DOM, UP.02.1.1.05.0342

Prijavitelj:                LAG Bura

Nositelj:                   Općina Ražanac

Partneri:                   LAG Bura, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured u Zadru, Centar za socijalnu skrb Zadar

Ukupna planirana vrijednost projektnih aktivnosti:       1.534.780,06 kn                     (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)

Trajanje projekta:    30 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta:        19.02.2020. – 19.08.2022

Svrha projekta:                   

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 5 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 20  krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja općine Ražanac

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Aktivnosti projekta:

  • Zapošljavanje 5 žena iz ciljnih skupina u periodu do 24 mjeseci u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici
  • Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina uključenih u projektne aktivnosti za gerontodomaćicu
  • Osiguranje materijalnih uvjeta za provođenje aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju ( nabava higijenskih potrepština, te potrepština za održavanje kučanstava ososba za koje će žene skrbiti, nabava bicikla za zaposlene žene)

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju u zajednici s područja općine Ražanac

 

Kontakt osoba:         Lucie Tesla, dipl. oec., voditeljica projekta, 091/918 17 91

Kontaktni e-mail:     razanaczazeli@gmail.com

Za više informacija  o EU fondovima:                  https://strukturnifondovi.hr/           http://www.esf.hr/operativni-program/