Službeno glasilo 7/16

Službeno glasilo 7/16

2889
  • Plan prijama u Jedinstveni upravni odjel Općine Ražanac za 2016.tu godinu
  • Izmjena i dopuna prijema u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ražanac za 2016. -tu godinu

Službeni glasilo_07_2016